Novice

Skoraj pol milijona evrov za slovenske založbe!

Slovenija je na razpisu za projekte literarnega prevajanja 2019 absolutna zmagovalka po številu uspešnih projektov in skupni podpori EU. Devet slovenskih prijaviteljev pridobilo 481.943,37 EUR za prevajanje evropskega leposlovja. Čestitamo!

Rezultati · 26. novembra 2019

S šestimi (6) uspešnimi prijavami smo se v t. i. Kategoriji 1 – dvoletni projekti zavihteli na prvo mesto med vsemi podprtimi projekti v EU, kar je v primerjavi z lani celo podvojitev uspeha slovenskih prijaviteljev. Sledijo ji Srbija, Poljska (!), Severna Makedonija, Španija itd.

V primerjavi z lani, je bil letos interes za sodelovanje na razpisu večji: uspeli so prijavitelji iz 24 držav (lani 20). Na razpis je prispelo 146 prijav, odobrenih pa je bilo 52 projektov, kar predstavlja 38,3-odstotno stopnjo uspešnosti. Slovenija je bila spet nadpovprečno uspešna (75 %): od 8 oddanih prijav je Evropska komisija podprla 6 projektov. Podporo prejmejo Miš založba, KUD Sodobnost International, Društvo slovenskih pisateljev, Prešernovo gledališče Kranj, V.B.Z. d.o.o. in Založba Pivec.

Prišteti jim moramo še tri (3) uspešne triletne prevodne projekte, ki so ravnokar v postopku sklepanja pogodbe za drugo leto izvajanja: Goga, Beletrina in Mladinska knjiga.

Slovenija ima torej v letu 2019 skupaj podprtih devet (9) projektov na področju prevajanja evropskega leposlovja. Skupaj devet slovenskih prijaviteljev je pridobilo 481.943,37 EUR za prevajanje evropskega leposlovja.

Devet slovenskih založb skupaj pridobilo 481.943,37 EUR podpore EU

KATEGORIJA 1 – Dvoletni projekti: skupaj 257.748,19 EUR za 6 založb (podpora za celoten projekt)
* Miš založba: Not a joke! (48.733,00 EUR)
* KUD Sodobnost International: Reading Station (59.994,50 EUR)
* Društvo slovenskih pisateljev: Litterae Slovenicae – Building bridges between small and major languages (40.137,95 EUR)
* Prešernovo gledališče Kranj: Cankar Goes West (59.365,00 EUR)
* V.B.Z. d.o.o.: The Borderless Words (22.288,74 EUR)
* Založba Pivec: Utrip evropske literature / The Pulse of European Literature (27.229,00 EUR)

KATEGORIJA 2 – Triletni okvirni sporazumi o partnerstvu: skupaj 224.195,18 EUR za 3 založbe (podpora za drugo leto izvajanja projekta)
* Založba GOGA: Literature vs. Nationalism. Contemporary Literature Moving Borders (68.258,40 EUR)
* Beletrina, zavod za založniško dejavnost: Reading the Heart of Europe (97.531,65 EUR)
* Mladinska knjiga založba d.d.: Spread the Words (58.405,13 EUR)

Glej rezultate razpisa za projekte literarnega prevajanja 2019 (EACEA/07/2019) na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Ali ste vedeli, da so slovenski založniki v samem vrhu med sodelujočimi državami skozi celotno obdobje izvajanja programa Ustvarjalna Evropa?

V obdobju 2014–2019 so skupaj na 2. mestu, takoj za Bolgarijo in pred Hrvaško. V tem obdobju je 16 slovenskih založb za prevajanje evropskega leposlovja pridobilo podporo EU v višini 1,8 milijonov EUR. Ustvarjalna Evropa je v tem obdobju podprla več kot 350 prevodnih projektov iz 30 držav, ki bodo bralcem in bralkam ponudili več kot 2500 prevodov preko 1000 leposlovnih del, ki so delo več kot 735 evropskih avtorjev. Tukaj preveri rezultate razpisov.

Razpis za prevajanje evropskega leposlovja za leto 2020

PREDVIDENA ČASOVNICA
Objava razpisa: 15. januar 2020
Rok za oddajo prijav: 9. april 2020
Sklep o dodelitvi podpore: junij 2020
Obveščanje o rezultatih: junij/julij 2020
Sklepanje pogodb: sept./okt. 2020