Novice

Objavljen razpis Kultura za projekte sodelovanja 2019

Evropska komisija je 16. oktobra 2018 objavila redni razpis Kultura za projekte sodelovanja za leto 2019 (EACEA 34/2018), ki prinaša nekatere spremembe. Rok za prijave: 11. dec. 2018 do 12. ure (CET). Prijaviteljem priporočamo udeležbo na brezplačni tehnični delavnici, ki bo v četrtek, 8. nov. 2018 v Ljubljani.

Kultura · 26. oktobra 2018


Redni letni razpis Kultura za projekte sodelovanja omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da do 48 mesecev skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti, in sicer v dveh kategorijah:

– Projekti sodelovanja MANJŠEGA obsega (KATEGORIJA 1): partnerstvo vključuje najmanj tri organizacije iz treh različnih držav (vodja in 2 partnerja), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 200.000 EUR in do 60 % vrednosti projekta.
– Projekti sodelovanja VEČJEGA obsega (KATEGORIJA 1): partnerstvo vključuje najmanj šest organizacij iz šestih različnih držav (vodja in 5 partnerjev), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 2 milijona EUR in do 50 % vrednosti projekta.

Skupna vrednost razpisa znaša 44,6 milijonov EUR, od tega je 17,8 milijona (39,9 %) namenjenih podpori projektom sodelovanja manjšega obsega.
Vodja projekta lahko v okviru tega razpisa prijavi le en projekt – ali v Kategoriji 1 ali v Kategoriji 2.

GLAVNE SPREMEMBE

(v primerjavi z razpisom za projekte sodelovanja 2018):
Razpis se po novem navezuje na 5 prednostnih nalog, saj sta poleg spodbujanja transnacionalne mobilnosti akterjev, razvoja občinstev in krepitve zmogljivosti dodani še dve prednostni nalogi, in sicer:
(1) izboljšati medkulturni dialog, spodbujati skupne vrednote EU ter medsebojno razumevanje in spoštovanje drugih kultur in s tem prispevati k socialni vključenosti migrantov in beguncev (izključno projekti in organizacije s področja kulturnega in ustvarjalnih sektorjev);
(2) upoštevati zapuščino evropskega leta kulturne dediščine za izboljšanje ozaveščenosti o skupni zgodovini in vrednotah ter krepitev občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.
25 % sredstev za projekte manjšega obsega bo namenjenih kakovostnim projektom, ki se navezujejo na prednostno nalogo vključevanja migrantov in beguncev.
Projekti morajo doseči prag vsaj 75 točk od 100 možnih, da so upravičeni do podpore.
Projekt se lahko začne izvajati med 1. septembrom in 15. decembrom 2019. Projektne aktivnosti se NE SMEJO pričeti pred podpisom pogodbe z EACEA in nikakor ne pred septembrom 2019!
Spremenjen je tudi stroškovnik: zavihki so razdeljeni po poglavjih in ne več po posameznih partnerjih.

Dodatne informacije in dostop do razpisne dokumentacije:
– Predstavitev razpisa EACEA 34/2018 na spletu CED Slovenia.
– Razpis EACEA 34/2018 je objavljen na spletu Izvajalske agencije EACEA tukaj.
– Kratek povzetek razpisa EACEA 34/2018, angl.
– Smernice razpisa v celoti, angl.

Katero razpisno kategorijo izbrati?

Odvisno od obsega, potreb, narave in ciljev projekta lahko prijavitelji (vodje projektov) kandidirajo samo za eno kategorijo – kategorijo 1 ali kategorijo 2

Načrtujete prijavo?

Za dodatne informacije in svetovanje vam je na voljo ekipa CED Slovenija. Prijaviteljem priporočamo udeležbo na brezplačni tehnični delavnici, ki bo v četrtek, 8. novembra 2018 v Upravni hiši SEM (Metelkova 2, Ljubljana) s pričetkom ob 10. uri. Ponovitve ne bo!

Svetujemo tudi, da si preberete nekaj praktičnih nasvetov, ki smo jih pripravili za vas:
* Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.
* Tik tak, ko tečejo zadnje ure pred oddajo prijave.
* Creative stories: izpostavljamo uspešne pobude, ki so jih slovenski kulturni izvajalci razvili skupaj s svojimi evropskimi partnerji.