Novice

Seznam

Kulturno sodelovanje


Več

Kultura in trajnostni razvoj

28. junija 2016

Kakšna je vloga in položaj kulture v okviru novih razvojnih ciljev do leta 2030? Agenda 2030 za trajnostni razvoj je oblikovana zelo ambiciozno, saj so vanjo vključena številna področja, tudi kultura, ki pa ni opredeljena kot glavni cilj trajnostnega razvoja. Vpeta je v številna področja kot na primer izobraževanje, okolje ali gospodarska rast.

Kultura in trajnostni razvoj
Več

Strategija enotnega digitalnega trga

22. decembra 2015

V okviru izvajanja strategije enotnega digitalnega trga (>>) je Evropska komisija v začetku decembra, v svojem sporočilu za javnost (IP/15/6261, z dne 9. 12. 2015), objavila smernice za razširitev dostopa do spletnih vsebin (priponka 1 spodaj v angl.) in predstavila svojo vizijo posodobitve pravil EU o avtorskih pravicah (priponka 2 spodaj v angl.). Predstavljeni predlog […]

Strategija enotnega digitalnega trga
Več

Unesco sprejel poročilo: Priporočilo o statusu umetnika

4. novembra 2015

Čeprav se podpora za umetnike po vsem svetu izboljšuje, so umetniki še vedno postavljeni pred številne izzive, predvsem na področju socialnega varstva in dostopa do trga.

Unesco sprejel poročilo: Priporočilo o statusu umetnika
Več

Teritorialnost in financiranje AV del ter javni posvet o Direktivi AVMS

14. septembra 2015

Evropski avdiovizualni observatorij je objavil raziskavo o vplivih teritorializacije na produkcijo in distribucijo filmov in TV vsebin v Evropi, do 30. septembra pa lahko sodelujete tudi v javnem posvetovanju o Direktivi 2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah – Medijski okvir za 21. stoletje!

Več

Delovni načrt za kulturo 2015–2018

1. decembra 2014

Ali ste vedeli, da … je bil sprejet nov delovni načrt za kulturo (Work Plan for Culture) za obdobje 2015–2018?

Več

Evropska komisarka Androulla Vassiliou pohvalila slovensko črpanje sredstev na področju kulture

24. aprila 2014

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc se je 23. aprila srečal z evropsko komisarko za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androullo Vassiliou, ki je v Ljubljani sodelovala na odprtju globalne konference OCWC 2014.

Evropska komisarka Androulla Vassiliou pohvalila slovensko črpanje sredstev na področju kulture
Več

Priročnik “Move on! Cultural mobility for beginners”

13. marca 2014

On the Move je posodobil priročnik za mobilnost.

Priročnik “Move on! Cultural mobility for beginners”