Novice

Teritorialnost in financiranje AV del ter javni posvet o Direktivi AVMS

Evropski avdiovizualni observatorij je objavil raziskavo o vplivih teritorializacije na produkcijo in distribucijo filmov in TV vsebin v Evropi, do 30. septembra pa lahko sodelujete tudi v javnem posvetovanju o Direktivi 2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah – Medijski okvir za 21. stoletje!

Kulturno sodelovanje · 14. septembra 2015

Trenutno ena najbolj aktualnih tem v evropskem avdiovizualnem prostoru je nedvomno zaščita avtorske pravice v kontekstu enotnega digitalnega trga (ang. digital single marketDSM), katerega namen je zmanjševanje omejitev za ogled vsebin. Poleg tega vidika, v svoji študiji EAO raziskuje teritorialnost iz aspekta Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD), o kateri trenutno poteka Javno posvetovanje (svoja mnenja lahko odate do vključno 30. septembra 2015).

Evropski avdiovizualni observatorij toplo priporoča branje zgoraj omenjene raziskave za vse, ki želijo biti dobro seznanjeni z vsemi aspekti te specifične problematike. Ogrožen je namreč trenutni pravni okvir EU, ki mednarodnim podjetjem dopušča ustanovitev sedeža v katerikoli državi pod pogojem spoštovanja njenih nacionalnih pravnih predpisov, hkrati pa je distribucija vsebin večinoma brezmejna oz. panevropska.

Več informacij:
Študija EAO: Territoriality and its Impact on the Financing of Audiovisual Works

Še enkrat vabljeni tudi k oddaji mnenj na javnem posvetovanju Evropske komisije, o tem, kateri deli Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD) trenutno (ne) služijo svojemu namenu v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) ter o prihodnjih ukrepih na področju medijskih storitev.
Ciljne skupine javnega posvetovanja: nacionalni regulativni organi, radijske in televizijske postaje, producenti, ponudniki avdiovizualnih vsebin, ponudniki telekomunikacijskih storitev, organizacije civilne družbe, akademiki in državljani.

Več informacij:
Javno posvetovanje o Direktivi 2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah – Medijski okvir za 21. stoletje