Novice

Kultura in trajnostni razvoj

Kakšna je vloga in položaj kulture v okviru novih razvojnih ciljev do leta 2030? Agenda 2030 za trajnostni razvoj je oblikovana zelo ambiciozno, saj so vanjo vključena številna področja, tudi kultura, ki pa ni opredeljena kot glavni cilj trajnostnega razvoja. Vpeta je v številna področja kot na primer izobraževanje, okolje ali gospodarska rast.

Kulturno sodelovanje · 28. junija 2016

Leto 2015 je bilo v mednarodni skupnosti prelomno, saj so bili sprejeti razvojni cilji tisočletja: številni akterji so se dogovorili o novih ukrepih za odpravo revščine, spodbujanja trajnostnega razvoja in reševanja podnebnih sprememb. Kultura je pomembna razsežnost trajnostnega razvoja in je v tem kontekstu tudi uvrščena na dnevni red številnih razprav.

Kultura in trajnostni razvoj

Vloga kulture pri trajnostnem razvoju in uresničevanju nacionalnih in mednarodnih razvojnih ciljev, vključno z razvojnimi cilji tisočletja, je v mednarodni skupnosti prvič poudarjena z Resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov za kulturo in razvoj (Res. 65/166). Tudi Unescova konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, katere podpisnica je EU, poudarja krepitev globalnega upravljanja v kulturi in trajnostnega razvoja, še posebej prek mednarodnega sodelovanja. EU je sicer že leta 2006 sprejela skupno izjavo z naslovom Evropsko soglasje o razvoju (European Consensus on Development), ki kulturno razsežnost vključuje v poglavju ´človekov razvoj´.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj

Na posebnem vrhu v okviru 70. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov (New York, 25.–27. september 2015) so svetovni voditelji potrdili novo razvojno strategijo trajnostnega razvoja. Dokument »Preoblikovanje našega sveta: Agenda 2030 za trajnostni razvoj« (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) nadomešča prejšnjega »Razvojni cilji tisočletja« (Millennium Development Goals) in določa 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo usmerjali prizadevanja na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja do leta 2030. Izvajanje Agende 2030 za trajnostni razvoj je začelo veljati 1. januarja 2016, cilje pa naj bi, ob upoštevanju nacionalnih okoliščin, uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj je oblikovana zelo ambiciozno, saj so vanjo vključena številna področja, tudi kultura, ki pa ni opredeljena kot glavni cilj trajnostnega razvoja. Agenda k odgovornosti poziva vse države, učinki trajnostnega razvoja pa naj bodo vidni na vseh nivojih (lokalno, regionalno, globalno) in usmerjeni v javno dobro.

Kultura v Agendi 2030 za trajnostni razvoj

Agenda 2030 za trajnostni razvoj vključuje tudi kulturo, ki pa ni opredeljena kot glavni cilj trajnostnega razvoja. UNESCO in številne druge mednarodne kulturne organizacije pozdravljajo vključitev kulture v dokument, čeprav z veliko razočaranja. Na eni strani je to zamujena priložnost za dodelitev vidnejšega mesta in vloge kulture v trajnostnem razvoju. Po drugi strani pa je že upoštevanje kulture v Agendo 2030 za trajnostni razvoj, v primerjavi z razvojnimi cilji tisočletja, velik korak naprej. Kultura bo namreč vpeta v številna področja kot na primer izobraževanje, okolje, gospodarska rast, varnost preskrbe s hrano ali mirne in vključujoče družbe.

Mednarodne kulturne organizacije IFACCA, IFCCD, Agenda 21 for culture (UCLG), Culture Action Europe, Arterial Network, IMC, ICOMOS, IFLA in Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social poudarjajo, da je kultura ena od štirih razsežnosti trajnostnega razvoja (poleg gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti). Zato je za celosten trajnostni razvoj pomembno upoštevati tudi ustvarjalnost, dediščine in raznolikosti, in sicer prek zagotavljanja in dostopa do kulturne infrastrukture ter spodbujanja in izvajanja dolgoročnih kulturnih programov in projektov.

Omenjene organizacije so že maja 2014 sprožile kampanjo »Prihodnost, ki jo želimo, vključuje kulturo« (The Future We Want includes Culture), prek katere si prizadevajo za vključitev kulture v razvojno agendo o trajnostnem razvoju. Svoja stališča in smernice za prihodnost so podali tudi v sporočilu (Communiqué) ob zasedanju Generalne skupščine konec septembra 2015.

Kampanja se nadaljuje, pobudniki pa si prizadevajo za nadaljnje razprave, vključevanje kulture na dnevni red vseh pomembnih mednarodnih dogodkov, vključevanju smernic in ciljev v nacionalne dokumente o trajnostnem razvoju. Vabljeni k sodelovanju!

EU, kultura in trajnostni razvoj

EU sicer sledi Unescovi konvenciji o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, ki poudarja krepitev globalnega upravljanja v kulturi in trajnostnega razvoja, še posebej prek mednarodnega sodelovanja. Pri določanju smernic prav tako upošteva »Evropsko soglasje o razvoju«, ki kulturno razsežnost vključuje v poglavju ´človekov razvoj´. Kot dejavnik človekovega razvoja namreč, lahko kultura prispeva k gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest, spodbujanju medkulturnega dialoga, spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih vrednot, razvoju aktivne civilne družbe, preprečevanju konfliktov in socialni vključenosti. Več na DG EAC – kultura in države v razvoju.

V luči sprejemanja Agende 2030 za trajnostni razvoj je Evropska komisija leto 2015 predlagala za evropsko leto za razvoj, kar so potrdili tudi Evropski parlament in države članice. V središču zanimanja s sloganom »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost« je mednarodna razvojna politika EU, s ciljem pritegniti državljane EU, zlasti mlade, k razpravam o svetu, dostojanstvu in prihodnosti.

Sicer je pri procesu oblikovanja in sprejemanja Agende 2030 za trajnostni razvoj v imenu držav članic Komisija zagovarjala stališča EU. Pri nadaljnjih korakih EU naj ne bi bila prezrta vloga nacionalnih parlamentov in tudi evropskega. Več o tem v dokumentu Evropskega parlamenta »The 2030 Agenda for sustainable Development: 17 Goals agreed, now for the hard part«, ki ga je pripravila Marika Lerch (DG EXPO, 2015).

Sprejetje Agende 2030 za trajnostni razvoj bo za EU povod k ponovnemu premisleku in spremembi smernic, ki jih je določila npr. z dokumenti »Evropsko soglasje o razvoju« (European Consensus on Development) ali »Strategija za spremembo« (Agenda for Change).

Med 30. 5. 2016 in 21. 8. 2016 poteka javno posvetovanje na temo »UN 2030 Agenda for Sustainable Development – Public Consultation on revising the European Consensus on Development«. Več tukaj. Vabljeni k sodelovanju!

 

 

Vir in več:
Culture Action Europe – United Nations member states agreed …; Culture in the SDG…
EK – European consensus on development; The 2030 Agenda for Sustainable Development
MZZ – Svetovni voditelji sprejeli Agendo 2030 za trajnostni razvoj
UN – Sustainable development
UNESCO – Culture for Sustainable Development