Sklop 1.2.2: Projekti literarnega prevajanja – razpis 2011

Program
Kultura (2007-2013) 
Leto
2010 
Oznaka
 
Rok
petek, 4. februar 2011 zaprt

1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)
2. Predmet razpisa za Sklop 1.2.2 in razpoložljiva proračunska sredstva
3. Upravičeni projekti
4. Merila o izpolnjevanju pogojev
5. Merila za dodelitev podpore
6. Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci
7. Koristni nasveti
8. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija1. Cilji in opis programa Kultura (2007-2013)

Program Kultura je enotni večletni program za ukrepe Skupnosti na področju kulture, odprt za vse kulturne sektorje (z izjemo avdiovizualnega), ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi, s tem da podpira mobilnost oseb, ki delujejo v kulturnem sektorju, transnacionalno kroženje umetniških in kulturnih del/izdelkov ter medkulturni dialog.
Prispeva k oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora, osnovanega na skupni kulturni dediščini in sodelovanju med ustvarjalci, kulturnimi izvajalci in institucijami iz držav, ki sodelujejo v Programu, ter na ta način spodbuja zavest o evropskem državljanstvu.


2. Predmet razpisa za Sklop 1.2.2 in razpoložljiva proračunska sredstva

Razpis spodbuja čim bolj obsežno kroženje evropske literature med evropskimi državljani, saj podpira prevajanje visokokakovostne evropske literature v različne jezike držav, ki sodelujejo v programu.
Spodbujajo se prijave založnikov in založb, ki želijo prevajati dela avtorjev, ki so dobili nagrado Evropske unije na področju književnosti.
Poleg tega bo z namenom spodbujanja evropskega povezovanja posebna pozornost namenjena kroženju literarnih del, napisanih v jezikih držav, ki so se EU pridružile od leta 2004.

Predvidena proračunska sredstva za leto 2011: 2.700.000 EUR


3. Upravičeni projekti

Prevodni projekti vključujejo najmanj enega (1) in največ deset (10) leposlovnih del, ki se prevajajo iz enega v drug evropski jezik (tj. uradni jeziki držav upravičenk ter stara grščina in latinščina). Prevodni projekt traja največ 24 mesecev.
Finančna podpora EU znaša najmanj 2.000 in največ 60.000 EUR oz. 50 % vseh stroškov izdaje, in sicer izključno za kritje prevajalskih honorarjev.

Upravičena so samo leposlovna dela, ne glede na literarni žanr, kot so romani, pripovedi, kratke zgodbe, dramske igre, poezija, stripi.
Avtorji izvirnih del morajo biti državljani države, ki sodeluje v programu, ali imeti tam prebivališče, izjema so dela, napisana v latinščini in stari grščini.


4. Merila o izpolnjevanju pogojev

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne založbe ali skupine založnikov, ki imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

 • države članice EU,
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
 • države kandidatke (Hrvaška, Makedonija in Turčija),
 • Srbija, Črna Gora,
 • BIH >>>
 • Albanija* (predvidoma bo podpisala Sporazum o sodelovanju v začetku leta 2011 >>>)

 • 5. Merila za dodelitev podpore

  Merila za dodelitev, ki vključujejo kvalitativne in kvantitativne kazalnike, so:

  1) stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt, in pomen dejavnosti za cilje programa;
  2) raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z visoko stopnjo odličnosti;
  3) obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo in jih promoviralo.

  Prijave bodo ocenjene na lestvici od 0 do 100 točk in bodo uvrščene glede na doseženo število točk.


  6. Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci

  Vloge morajo biti poslane najkasneje do 3. februarja 2011.

  Pozor: Prijavnico je treba obvezno oddati v elektronski in papirnati obliki!

  K elektronski različici prijavnice morate obvezno pripeti častno izjavo (Declaration of Honour) in izjavo, s katero se zavežete da boste dela navedena v prijavnici prevedli (Declaration concerning the works to be translated) in obrazec za proračun (Estimated Budget Form).

  Prijavnico preko spleta morate oddati najkasneje 3. februarja 2011 do 12.00 ure (opoldne po srednjeevropskem času), prijavnico v papirnati obliki skupaj z vsemi obveznimi prilogami pa najkasneje do vključno 3. februarja 2011 do 24.00 ure (dokazilo je poštni žig).

  Seznam vseh dokumentov, ki jih mora vsebovati prijava je na spletni strani Izvajalske Agencije (EACEA) in v navodilih za prijavitelje.

  Naslov za oddajo prijavnice v papirnati obliki:
  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
  Culture Programme (2007–2013)
  Programme Strand 1.2.2.Literary translation projects
  Avenue du Bourget 1
  (BOUR 04/64)
  B – 1140 Brussels Belgium 


  7. Koristni nasveti

  Preden se lotite izpolnjevanja elektronske prijavnice:
  1.
  natančno preberite navodila za prijavitelje, ki vsebujejo koristne informacije, povezane z vsebino vaše prijave. Navodila: sklop 1.2.2.
  2. natančno preberite vodnik za izpolnjevanje e-prijavnice s koristnimi tehničnimi napotki
  3. preizkusite testno verzijo e-prijavnice
  4. uporabljajte 8.1.5 ali višjo verzijo programa Adobe Reader

  Pozor! Opozarjamo vas, da lahko Izvajalska agencija EACEA na svoji strani objavi nove različice navodil in vodnika za izpolnjevanje e-prijavnice, zato vam svetujemo, da pred pričetkom priprave razpisne dokumentacije, obiščete spletno stran: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_122_2011_en.php#3

  V primeru tehničnih težav in dodatnih vprašanj pri izpolnjevanju elektronske prijavnice se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom pri Izvajalski Agenciji:
  HelpDesk service
  T:+320229090705
  E: EACEA-EXTERNAL-HELPDESK@ec.europa.eu   

  Pomoč uporabnikom bo na voljo do 3. februarja 2011 od ponedeljka do petka med 9.30 in 12.30 ter med 14.00 in 16.30 uro. 3. februarja pisarna zapre svoja vrata ob 12.00, ko se izteče rok za oddajo prijavnic.


  8. Dodatne informacije

  Vodnik po programu Kultura in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnih straneh Izvajalske agencije za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA).