Produkcija TV in spletnih vsebin

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2021 
Oznaka
CREA-MEDIA-2021- TVONLINE 
Rok
sreda, 25. avgust 2021 zaprt

Podpora za produkcijo kakovostnih in originalnih visokoproračunskih vsebin, ki nastajajo v sodelovanju mednarodno izkušenih evropskih AV producentov in ključnih prikazovalcev –TV hiš, globalnih spletnih platform, produkcijskih hiš in prodajnih agentov ter imajo prepričljiv čezmejni potencial za kroženje.

Namen sheme je dvig zmogljivosti mednarodno izkušenih neodvisnih evropskih AV producentov za obdržanje in nadaljnje izkoriščanje pravic za predvajanje produciranih AV del. Ključna zahteva razpisa je, da jih producent od koproducentskega prikazovalca pridobi po največ 7 letih (v primeru predprodaje pravic) ali 10 letih (v primeru koprodukcije).

Upravičeni so igrani, dokumentarni ali animirani projekti (filmski ali TV-serije), katerih prvi snemalni dan se je zgodil po objavi razpisa (1. junija 2021) in imajo zagotovljena vsaj dva TV (linearna) ali spletna (nelinearna) prikazovalca iz vsaj dveh različnih evropskih držav. Vsaj 40 % financiranja mora biti zagotovljeno iz tretjih virov, vsaj 50 % celotnega potrjenega proračuna pa iz evropskih virov. Hkrati mora v nastajanje projekta biti vključen bistven del evropskih filmskih profesionalcev.

Fiksni zneski podpore znašajo med 500.000 EUR in 2 mio EUR (odvisno od žanra in formata ter proračuna projekta).

Celoten proračun razpisa: 17,6 mio EUR.
Aktivnosti projekta lahko trajajo največ 24 mesecev oz. 36 mesecev, če gre za serijo z najmanj dvema epizodama.
Rok prijave: 25. avgust 2021 do 17.00.00 CET.

Rezultati in razpisna besedila so dostopni na portalu Funding & tender opportunities.