Music Moves Europe – Shema za soustvarjanje in koprodukcije za glasbeni sektor

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2020 
Oznaka
EAC/S18/2019 
Rok
četrtek, 30. april 2020 rezultati

Rezultati za rok 30. april 2020

Rezultati razpisa so tukaj.

Splošni cilj Co-Creation and Co-Production scheme for the music sector razpisa je določiti in podpreti vsaj 10 inovativnih in trajnostnih pilotskih programov za koprodukcijo in soustvarjanje za pisce besedil in glasbenike. Predlagani pilotski program za glasbeni sektor z jasno opredeljeno evropsko dodano vrednostjo naj se osredotoči na povezovanje piscev besedil in glasbene izvajalce z različnimi narodnostmi in ozadji. Namen je ustvariti raznoliko učno okolje, ki neguje kreativnost in krepi vzajemno učenje. Predlagani programi naj se osredotočijo na vzhajajoče (emerging) ustvarjalce ter naj vključujejo jasno vizijo, kako se bodo promovirali rezultati, še posebej, kako bodo novo ustvarjene skladbe dosegle občinstva.

Skupni proračun razpisa znaša 500.000 EUR. Znesek podpore za posamezen projekt znaša največ 50.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 85 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Do sodelovanja na razpisu so upravičene pravne osebe iz držav članic EU in upravičenih tretjih držav, ki so članice programa Ustvarjalna Evropa: javne in nevladne organizacije, nacionalne/regionalne/lokalne institucije, univerze ter mala in srednje velika podjetja, ki izkazuje ustrezno strokovno znanje in izkušnje v glasbenem sektorju z znanjem in sposobnostmi za organizacijo kampov ali delavnic za ustvarjanje glasbe in/ali glasbenih rezidenc.

Predlog lahko poda en subjekt ali konzorcij, sestavljen iz vsaj dveh pravnih oseb. V primeru, da predlog predloži konzorcij, morajo biti navedeni vsi člani konzorcija, vključno s koordinatorjem.
Posamezniki niso upravičeni do sodelovanja na razpisu.

Rok za oddajo vlog: 30. april 2020 do 13.00 (CET).*

Več informacij na spletu Komisije in EU Survey, kjer je dostopna razpisna dokumentacija. Na EU Survey preverite tudi pogosta vprašanja in odgovore (Questions and Answers).
Za podrobnejše informacije v zvezi z razpisom pišite na naslov:
EAC-CO-CREATION@ec.europa.eu

*Rok za oddajo vlog je bil dne 25. 3. 2020 podaljšan (prej 30. 3. 2020).