Music Moves Europe – Glasbeno izobraževanje in učenje

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2020 
Oznaka
EAC/S53/2019 
Rok
četrtek, 30. april 2020 rezultati

Rezultati za rok 30. april 2020

Rezultati so objavljeni tukaj.

Splošni cilj tega razpisa Music education and learning je prepoznati in podpreti vsaj 8 inovativnih pristopov h glasbenemu izobraževanju in učenju preko sodelovanja med glasbenim in izobraževalnim sektorjem. V tej luči je cilj tudi preizkusiti »male« projekte z evropsko razsežnostjo.

Glasbena vzgoja je lahko koristna na več načinov; vendar bo področje tega razpisa omejeno na projekte, ki prispevajo k spodbujanju socialne vključenosti, to je, da bi otrokom, ki sicer ne bi imeli te priložnosti, omogočili dostop do glasbenega izobraževanja in učenja. Socialna vključenost v tem okviru pomeni potrebno podporo vsem učencem glede na njihove posebne potrebe, tudi tistim iz prikrajšanih socialno-ekonomskih okolij, tistim z migrantskim poreklom ali osebam s posebnimi potrebami.

Skupni proračun razpisa znaša 300.000 EUR. Znesek podpore za posamezen projekt znaša največ 30.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Do sodelovanja na razpisu so upravičene pravne osebe iz držav članic EU in upravičenih tretjih držav, ki so članice programa Ustvarjalna Evropa, in imajo ustrezno strokovno znanje na področju izobraževanja in glasbenega sektorja ter znanje in zmogljivost za organizacijo inovativnih projektov z evropsko razsežnostjo: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organi; osnovne in srednje šole; glasbene šole, konservatoriji, glasbena prizorišča in organizatorji festivalov; reprezentativna organizacija iz izobraževalnega sektorja; reprezentativna organizacija glasbenega sektorja.

Predlog lahko poda en subjekt ali konzorcij, sestavljen iz vsaj dveh pravnih oseb. V primeru, da predlog predloži konzorcij, morajo biti navedeni vsi člani konzorcija, vključno s koordinatorjem.
Posamezniki niso upravičeni do sodelovanja na razpisu.

Rok za oddajo vlog: 30. april 2020 do 13.00 (CET).*

Več informacij na spletu Komisije, kjer je dostopna razpisna dokumentacija, vključno z razpisnim besedilom. Za podrobnejše informacije v zvezi z razpisom pišite na naslov EAC-S53-MME-MUSICEDUCATION@ec.europa.eu, in sicer do 23. marca 2020 do 18.00 (CET).

*Rok za oddajo vlog je bil dne 25. 3. 2020 podaljšan (prej 6. 4. 2020).