Evropski ponudniki in mreže VOD

Program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027) – MEDIA 
Leto
2021 
Oznaka
CREA-MEDIA-2021-VODNET 
Rok
torek, 5. oktober 2021 zaprt

Cilj podpore je izkoristiti sinergije med obstoječimi ponudniki videa na zahtevo (ki imajo obsežno ponudbo tujih AV del evropskega izvora) za večji čezmejni učinek, in sicer s:

  • sodelovalnimi aktivnostmi za širjenje občinstev na evropski in mednarodni ravni;
  • izboljšanjem digitalnega kroženja in ogledov na osnovi večje vidnosti in dostopnosti ter pomena evropskih AV del;
  • razvojem novih poslovnih modelov, usmerjenih v doseganje ekonomije obsega.

Posebna pozornost bo namenjena tistim projektom, ki razvijajo ustrezne strategije za zagotavljanje bolj trajnostne in do okolja odgovornejše AV industrije ter stremijo k uravnoteženosti spolov, vključevanja in raznolikosti.

Stopnja sofinanciranja znaša 60 %, višina podpore ni omejena.
Celoten proračun razpisa: 4 mio EUR.
Aktivnosti projekta lahko trajajo med 12 in 18 mesecev.

Rok prijave: 5. oktober do 17:00:00 CET.

Rezultati in razpisna besedila so dostopni na portalu Funding & tender opportunities.