Novice

Znani rezultati tretjega razpisa i-Portunus za mobilnost

Znani so rezultati tretjega in zadnjega letošnjega razpisa pilotnega projekta i-Portunus za spodbujanje mobilnosti v kulturi in s fokusom na uprizoritvene in vizualne umetnosti. Med 586 prispelimi vlogami bo podporo prejelo 90 umetnikov/kulturnih delavcev. Podporo za mobilnost iz Slovenije prejme Mitja Obed, ki deluje na področju uprizoritvenih umetnosti – čestitamo!

Goethe institut v Bruslju skupaj s partnerji Institut français v Ukrajini, Izolyatsia (UA) in Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (LT) v letu 2019 izvaja pilotni projekt mobilnosti s podporo Evropske komisije v vrednosti 1 milijon evrov. Cilj projekta je preučiti in analizirati pogoje za vzpostavitev uspešne in trajnostne sheme, ki bo posameznikom omogočala čezmejno mobilnost.

Letos avgusta je i-Portunus objavil tretji in zadnji razpis za kratkoročno mobilnost za področje uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. Na razpis je prispelo 586 prijav (iz Slovenije 15) za skupno 832 posameznikov (prek skupinskih in individualnih vlog). Vsako prijavo sta ocenila dva neodvisna ocenjevalca, specializirana za ustrezno umetniško področje. Podporo i-Portunus prejme 90 umetnikov/kulturnih delavcev in to v skupni višini 135.000 EUR, med njimi tudi Mitja Obed iz Slovenije.

Finančna podpora v okviru tretjega razpisa bo enakovredno (50:50) porazdeljena med projekte s področja uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. Skupaj bo podprtih 71 % uveljavljajočih se umetnikov, 29% že uveljavljenih in 25 % strokovnjakov s področja kulture, od tega pa skupaj 58 % žensk in 42 % moških. Skupaj je bilo izbranih 65 projektov, pri katerih sodeluje 42 posameznikov, ki so predložili skupinsko prijavo (46,7 %), in 48 posameznikov, ki so oddali individualno prijavo (53,3 %). 88 % izbranih umetnikov/kulturnih delavcev je prijavo predložilo prvič, 12 % je bilo uspešnih z drugo predložitvijo prijave. Podrobnejši prikaz rezultatov tretjega razpisa i-Portunus je dostopen tukaj, seznam uspešnih prijaviteljev pa tukaj.

PREVERI rezultate prvega in drugega razpisa za mobilnost i-Portunus.

REZULTATI pilotnega projekta i-Portunus bodo ključnega pomena za oblikovanje novega programa financiranja EU, tj. Ustvarjalna Evropa 2021–2027. Komisija bo naslednje leto za podobne projekte namenila dodatnega 1,5 milijona evrov. Program bo umetnikom in zaposlenim v kulturi pomagal, da se do leta 2021 pripravijo na mobilnost, ki naj bi do takrat postala sestavni del novega programa Ustvarjalna Evropa. Program podpirajo tudi Evropski parlament in države članice EU, prav tako pa je k tovrstnim ukrepom večkrat pozvala zainteresirana javnost.

#Mobility4Creativity. Conference Report.

V BRANJE priporočamo POROČILO s konference #Mobility4Creativity (april 2019), kjer smo raziskali prednosti in izzive mednarodne mobilnosti, vključno z vplivom na okolje. Gostja konference je bila tudi Eva Blaute iz Goethe instituta, ki je predstavila shemo i-Portunus.