Novice

Znani rezultati prvega razpisa za mobilnost i-Portunus

V sklopu pilotnega projekta s podporo Evropske komisije, namenjenega spodbujanju mobilnosti v kulturi, je na prvega izmed treh letošnjih pozivov prispelo več kot 1.200 prijav. Podporo za mobilnost bo tokrat prejelo 122 umetnikov in kulturnih delavcev s področja uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. Med njimi je tudi gledališka režiserka Eva Nina Lampič iz Slovenije – čestitamo!

Goethe institut v Bruslju skupaj s partnerji Institut français v Ukrajini, Izolyatsia (UA) in Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (LT) v letu 2019 izvaja pilotni projekt mobilnosti i-Portunus s podporo Evropske komisije v vrednosti 1 milijon evrov. Cilj projekta je s pomočjo treh pozivov, ki bodo omogočili podporo ok. 350-500 posameznikom, preučiti in analizirati pogoje za vzpostavitev uspešne in trajnostne sheme, ki bo omogočala čezmejno mobilnost v okviru programa Ustvarjalna Evropa po letu 2020.

Kdo je prejel podporo?

V okviru pilotnega projekta, ki se izvaja v letu 2019, so priložnost dobili umetniki in kulturni delavci s področja uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. Vsako prijavo ocenita dva neodvisna strokovnjaka z ustreznega umetniškega področja. Med 1.222 veljavnimi prijavami, ki so prispele na prvi poziv (rok 15. maj 2019), je bilo izbranih 122 umetnikov in kulturnih delavcev (10 % uspešnost), in sicer 84 predstavnikov uprizoritvenih in 38 predstavnikov vizualnih umetnosti. Iz Slovenije je prispelo nadpovprečno število prijav (29), uspelo pa je slovenski gledališki režiserki Evi Nini Lampič. Veseli nas, da je med prejemniki podpore tudi Oksana Chepelyk, kuratorka na The Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine, ki smo jo leta 2017 v Sloveniji gostili na študijskem obisku Onkraj horizontov.

Kot pričakovano, je največ prejemnikov podpore iz zahodnoevropskih držav: iz Francije (21), Združenega kraljestva (15), Italije (11), Nemčije (9) in Španije (7). »Izjema« je Ukrajina, kjer bo kar 9 ustvarjalcev prejelo podporo. Celoten seznam prejemnikov podpore i-Portunus je dostopen na www.i-portunus.eu (glej Selected Applicants).

In kdo se je prijavil na razpis?

GEOGRAFSKA RAZPRŠENOST: Največ prijav je prispelo iz Zahodne Evrope (kar 72 %), tj. Francije, Italije, Nemčije, Združenega kraljestva, Nizozemske, Španije, Belgije, Portugalske in Finske, tudi Ukrajine kot edine države ne-članice EU. Večje število prijav je prispelo iz držav, ki razpolagajo z največ programi mobilnosti, in iz držav, v katerih imajo sedež partnerji konzorcija i-Portunus, ki so intenzivno promovirali novo evropsko shemo za mobilnost. Očitno je bila učinkovita tudi promocija v Sloveniji (29 prijav), saj je zavod Motovila povabil Evo Blaute iz Goethe instituta in Pedra Velázqueza, da sta aprila letos na konferenci Mobility4Creativity predstavila i-Portunus in načrte EK v zvezi z mobilnostjo v kulturi po letu 2020.

Z izjemo Grčije in Avstrije si je največ uspešnih prijaviteljev kot ciljno destinacijo izbralo zahodnoevropske države (64 %): Nemčija, Francija, Italija, Španija, Združeno kraljestvo, Portugalska, Belgija in Nizozemska. Med državami Srednje in Vzhodne Evrope je največ zanimanja za Poljsko, Romunijo, Madžarsko in Češko. Najmanj so zastopane države Zahodnega Balkana, ki niso članice EU, ter manjše države, npr. Slovaška, Ciper, Luksemburg in Malta.

VRSTA IN TRAJANJE MOBILNOSTI TER PREVOZNA SREDSTVA: V največji meri bo mobilnost namenjena izvedbi rezidenc, ki so usmerjene v končno produkcijo (35,3 % prijav), sledi mednarodno sodelovanje (32,9 %). Najmanj zanimanja je za strokovna usposabljanja (15,3 %), predstavitev dela v drugi državi (9,3%) in razvoj projektov v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi v ciljni državi (7,2%)
Prijavitelji so najpogosteje izbrali mobilnost v trajanju od 15 do 29 dni (52,1 %), sledi obdobje med 30 in 59 dni (24,9 %). Za daljša obdobja mobilnosti, tj. 60 in več dni, je zanimanja manj (23 %).
Prijavitelji so kot prevozno sredstvo na prvem mestu izbrali letalo (60,8 %), daleč zadaj sledita vlak (21 %) in avto (12 %). Avtobus, trajekt, hoja ali kolo so med prijavitelji bolj za vzorec. (Prihodnje prijavitelje spodbujamo k premisleku tudi o tem, Kako umazano je vaše potovanje?, kot nas je nedavno spraševala klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.)

PROFILI PRIJAVITELJEV: Glede na spol prednjačijo umetnice in kulturne delavke (62 % vseh prijaviteljev). Največja starostna skupina so prosilci stari med 25 in 34 let (43 %) ter med 35 in 44 let (34 %). 53 % prosilcev ima magistrsko izobrazbo.
Največ prijav je prispelo za področje vizualnih umetnosti (52 % prijav), pri čemer so najbolj zastopani likovna umetnost, digitalna umetnost in fotografija. Na področju uprizoritvenih umetnosti so najbolj zastopani performans, gledališče in ples.
59 % prosilcev za podporo mobilnosti so umetniki (od tega 57 % na področju vizualnih umetnosti), sledijo performerji (uprizoritvene umetnosti) in oblikovalci (v največji meri s področja vizualnih umetnosti). Te tri skupine skupaj predstavljajo kar 72 % vseh prijaviteljev. Ostali prosilci navajajo »drugi« poklic (kar še ni analizirano), 13 % prijaviteljev je direktorjev organizacij, kustosov in kulturnih menedžerjev.
Glede na status je 58 % prosilcev samozaposlenih in 21 % zaposlenih s krajšim delovnim časom. Delež kandidatov, ki so redno zaposleni, je blizu deležu brezposelnih (11 % proti 9,5 %).

NE SPREGLEJTE: Objavljen je že drugi razpis i-Portunus za podporo individualni mednarodni mobilnosti. Rok za prijave: 24. 6. 2019 (ob 14h CET). Priložnost ponovno za umetnike in kulturne delavce s področja uprizoritvenih in vizualnih umetnosti, a tokrat je mogoče oddati tudi skupinsko prijavo (do 5 oseb) in vlogo za segmentirano mobilnost, kar pomeni, da boste lahko večkrat potovali na eno ali več destinacij za isti projekt/namen. Tretji, zadnji razpis bo objavljen 15. 7. 2019.

Več informacij o aktualnem razpisu in statistiki prvega poziva na spletu i-Potunus (www.i-portunus.eu).