Novice

Napovedan zadnji razpis i-Portunus

Goethe-Institut sporoča, da bo tretji in s tem zadnji letošnji razpis i-Portunus za podporo individualni mednarodni mobilnosti objavljen 14. avg. 2019. Priložnost za umetnike in kulturne delavce s področja uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. Ponovno možna skupinska prijava in segmentirana mobilnost, tokrat med 15 in 60 dni. Rok za prijave: 5. sept.

Goethe institut v Bruslju skupaj s partnerji Institut français v Ukrajini, Izolyatsia (UA) in Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (LT) v letu 2019 izvaja pilotni projekt mobilnosti s podporo Evropske komisije v vrednosti 1 milijon evrov. Cilj projekta je preučiti in analizirati pogoje za vzpostavitev uspešne in trajnostne sheme, ki bo posameznikom omogočala čezmejno mobilnost.

i-Portunus bo med aprilom in septembrom 2019 objavil tri razpise (prvi razpis zaključen maja, drugi pa junija letos), v okviru katerih bo podeljenih od 350 do 500 individualnih podpor za kratkoročno (v trajanju od 15 do 85 dni) mednarodno mobilnost umetnikov in kulturnih delavcev vseh starosti, narodnosti, izobrazbe in izkušenj. Pilotni projekt zajema dva sektorja: uprizoritvene umetnosti, tj. gledališče, ples in cirkus, in vizualne umetnosti. Na razpis se lahko prijavijo osebe s stalnim prebivališčem v državah članicah programa Ustvarjalna Evropa.

Mobilnost mora imeti specifičen in natančno opredeljen cilj, kot je npr. vzpostavitev mednarodnega sodelovanja, vključevanje v rezidenco, ki je usmerjena v končno produkcijo, sodelovanje v strokovnem usposabljanju, predstavitev dela v drugi državi ali razvoj projektov v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi v ciljni državi.

Tretji in zadnji razpis i-Portunus

Tretji razpis i-Portunus se bo osredotočil na dva sektorja: uprizoritvene umetnosti (razen glasbe) in vizualne umetnosti in bo (tako kot drugi razpis) odprt za skupinske prijave in segmentirano mobilnost. Segmentirana mobilnost pomeni, da boste večkrat potovali na eno ali več destinacij. Tokratni razpis bo določal trajanje mobilnosti med 15 in 60 dni in s ciljem mednarodnega sodelovanja, rezidence, ki je usmerjena v končno produkcijo, ali strokovnega usposabljanja.

Časovnica tretjega razpisa
Objava razpisa: 14. avgust 2019
Rok za oddajo prijav: 5. september 2019 do 14.00 (CET)
Obvestilo o rezultatih: 26. september 2019

Vse informacije o pilotnem projektu in razpisu so dostopne na www.i-portunus.eu.
Kontaktna oseba: Eva Blaute, eva.blaute[at]goethe.de.

V BRANJE priporočamo POROČILO s konference #Mobility4Creativity (april 2019), kjer smo raziskali prednosti in izzive mednarodne mobilnosti, vključno z vplivom na okolje. Gostja konference je bila tudi Eva Blaute iz Goethe instituta, ki je predstavila shemo i-Portunus.

REZULTATI pilotnega projekta i-Portunus bodo ključnega pomena za oblikovanje novega programa financiranja EU, tj. Ustvarjalna Evropa 2021–2027. Komisija bo naslednje leto za podobne projekte namenila dodatnega 1,5 milijona evrov. Program bo umetnikom in zaposlenim v kulturi pomagal, da se do leta 2021 pripravijo na mobilnost, ki naj bi do takrat postala sestavni del novega programa Ustvarjalna Evropa. Program podpirajo tudi Evropski parlament in države članice EU, prav tako pa je k tovrstnim ukrepom večkrat pozvala zainteresirana javnost.

PREVERI rezultate prvega in drugega razpisa za mobilnost i-Portunus.