Novice

Slovenija na zemljevidu podpore za mobilnost i-Portunus

Znani so rezultati drugega razpisa pilotnega projekta s podporo Evropske komisije za spodbujanje mobilnosti v kulturi in s fokusom na uprizoritvene in vizualne umetnosti. Med 710 prispelimi vlogami bo podporo prejelo 131 umetnikov/kulturnih delavcev. 6 podpor tudi za mobilnost iz Slovenije in 7 v Slovenijo – Slovenija se uvršča med prvih pet najbolj priljubljenih ciljnih držav za projekte mobilnosti!

Goethe institut v Bruslju skupaj s partnerji Institut français v Ukrajini, Izolyatsia (UA) in Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (LT) v letu 2019 izvaja pilotni projekt mobilnosti i-Portunus s podporo Evropske komisije v vrednosti 1 milijon evrov. Cilj projekta je s pomočjo treh pozivov, ki bodo omogočili podporo ok. 350–500 posameznikom, preučiti in analizirati pogoje za vzpostavitev uspešne in trajnostne sheme, ki bo omogočala čezmejno mobilnost v okviru programa Ustvarjalna Evropa po letu 2020.

Kdo je prejel podporo?

V okviru pilotnega projekta, ki se izvaja v letu 2019, so priložnost dobili umetniki in kulturni delavci s področja uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. Vsako prijavo ocenita dva neodvisna strokovnjaka z ustreznega umetniškega področja. Na drugi razpis i-Portunus, ki se je zaključil junija letos in je bil odprt za skupinske prijave ter segmentirano mobilnost, je prispelo 710 veljavnih vlog za 1.141 posameznikov. Za primerjavo, na prvi letošnji poziv i-Portunus je prispelo več kot 1.222 prijav.

Podporo za mobilnost v skupni višini 249.900 EUR bo prejelo 131 umetnikov in/ali kulturnih delavcev, na prvem razpisu 122. Medtem ko je bila na prvem razpisu podprta ena sama mobilnost iz Slovenije (Eva Nina Lampič), bo tokrat omogočena kar šestim umetnikom/kulturnim delavcem! Podporo i-Portunus prejmejo Barbara Poček in Mária Smreková s področja uprizoritvenih ter Neža Knez, Danilo Milovanović, Tone Poljanec in Luka Erdani s področja vizualnih umetnosti. V primerjavi s prejšnjim razpisom, je tokrat Slovenija na zemljevidu ciljnih destinacij, saj bo kar 7 tujih umetnikov/kulturnih delavcev gostovalo pri nas.

Na tokratnem razpisu podporo prejme 73 % projektov s področja uprizoritvenih in 27 % s področja vizualnih umetnosti. Med njimi je 53 % uveljavljajočih in 47 % že uveljavljenih umetnikov/kulturnih delavcev, pri čemer je 62 % žensk, 37 % moških, 1 % je spolno neopredeljenih. Skupaj je bilo podprtih 88 projektov, med njimi je 65 posameznikov s skupinsko prijavo (49,6 %) in 66 z individualno prijavo (50,4 %). 68 % izbranih kandidatov se je prijavilo prvič, za 32 % izbranih pa je bil to drugi in uspešen poskus.

Podprti projekti največ zasledujejo cilje kot so vključevanje v rezidenco, ki je usmerjena v končno produkcijo (32 %), vzpostavitev mednarodnega sodelovanja (31 %) in strokovno usposabljanje (23 %). Na tokratnem razpisu so najbolj priljubljene ciljne države za projekte mobilnosti Francija (6,6 %), Nemčija (6,6 %), Češka (5,8 %), Slovenija (5,1 %) in Španija (5,1 %). Največ izbranih kandidatov je izbralo mobilnost v trajanju 15–29 dni (53,4 %).

Celoten seznam prejemnikov podpore i-Portunus je dostopen na www.i-portunus.eu.

NE SPREGLEJTE: Goethe-Institut sporoča, da bo tretji in s tem zadnji letošnji razpis i-Portunus za podporo individualni mednarodni mobilnosti objavljen 14. avg. 2019. Priložnost za umetnike in kulturne delavce s področja uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. Ponovno možna skupinska prijava in segmentirana mobilnost, tokrat med 15 in 60 dni. Rok za prijave bo 5. sept. 2019. Več tukaj.

Statistika prijav na drugi razpis

GEOGRAFSKA RAZPRŠENOST: Največ prijav je prispelo iz Zahodne Evrope/držav članic EU, tj. Francije, Nemčije, Italije, Združenega kraljestva, Belgije, Nizozemske, Avstrije, Španije, Ukrajine (kot edine države ne-članice EU) in Poljske. Seznam je skoraj identičen rezultatom prvega razpisa, le da sta tokrat na seznamu Avstrija in Poljska, ki sta »zamenjali« Portugalsko in Finsko. Iz Slovenije je tokrat prispelo 23 prijav (na prvi razpis 29), ki se skupaj z Dansko uvršča na 11. mesto med državami prijaviteljicami.

Z izjemo Litve je večje število prijav prispelo iz držav, v katerih imajo sedež partnerji konzorcija i-Portunus. V primerjavi s prejšnjim, je na ta razpis prispelo več prijav iz Bolgarije in Armenije, manj iz Litve in Tunizije, ne-članice EU so še vedno slabo zastopane. Zahodnoevropske države so še vedno zaželena ciljna destinacija, so pa na tem razpisu bolje zastopane države evropskega juga: Nemčija, Italija, Francija, Španija, Združeno kraljestvo, Portugalska, Grčija, Poljska, Avstrija in Norveška.

VRSTA IN TRAJANJE MOBILNOSTI TER PREVOZNA SREDSTVA: Podobno kot na prejšnjem razpisu bo v največji meri mobilnost namenjena izvedbi rezidenc, ki so usmerjene v končno produkcijo (39 % prijav), sledi mednarodno sodelovanje (38 %). Najmanj zanimanja je za strokovna usposabljanja (13 %) in predstavitev dela v drugi državi (10 %).
Prijavitelji so najpogosteje izbrali mobilnost v trajanju od 15 do 29 dni (55 %), sledi obdobje med 30 in 59 dni (27 %). Za daljša obdobja mobilnosti, tj. 60 in več dni, je zanimanja manj (18 %).

Na tokratnem razpisu je bila omogočena segmentirana mobilnost, za katero je zaprosilo 25 % prijaviteljev, nekoliko več na področju uprizoritvenih kot pa vizualnih umetnosti (52,3 % proti 47,7 %). Omogočena segmentirana mobilnost ni bistveno prispevala k povečanju števila ciljnih držav: 71,4 % prijaviteljev je izbralo eno ciljno državo, 14,6 % za 2 državi in 8,2 % za 3 države. Le 3,8 % prijaviteljev je izbralo 4 države in 1,5 % 5.

Podobno kot na prvem razpisu, so prijavitelji kot prevozno sredstvo na prvem mestu izbrali letalo (63 %), daleč zadaj sledita vlak (20 %) in avto (12 %). Avtobus, trajekt, hoja ali kolo so med prijavitelji bolj za vzorec. (Prihodnje prijavitelje zato še vedno spodbujamo k premisleku tudi o tem, Kako umazano je vaše potovanje?, kot nas je nedavno spraševala klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.)

PROFILI PRIJAVITELJEV so podobni kot na prvemu razpisu. Glede na spol prednjačijo umetnice in kulturne delavke (58,9 % vseh prijaviteljev). Največja starostna skupina so prosilci stari med 25 in 34 let (45,8 %) ter med 35 in 44 let (30,3 %). 53 % prosilcev ima magistrsko izobrazbo.
Največ prijav je prispelo za področje vizualnih umetnosti (54 % prijav), pri čemer so najbolj zastopani likovna umetnost, digitalna umetnost in fotografija. Na področju uprizoritvenih umetnosti so najbolj zastopani performans, gledališče in ples.

Drugi razpis i-Portunus je omogočal tudi skupinsko prijavo, ki jo je skupaj oddalo 621 posameznikov, pri čemer sta 50 % skupin sestavljali dve osebi, 24 % tri, 13 % štiri in 14 % pet, kar je bila tudi omejitev navzgor. Kljub temu je bilo oddanih kar 73 % individualnih prijav za 520 umetnikov/kulturnih delavcev.
59 % prosilcev za podporo mobilnosti so umetniki, sledijo performerji (uprizoritvene umetnosti) in oblikovalci (v največji meri s področja vizualnih umetnosti). Te tri skupine skupaj predstavljajo kar 72 % vseh prijaviteljev. Ostali prosilci navajajo »drugi« poklic (kar še ni analizirano), 15 % prijaviteljev je direktorjev organizacij, kustosov in kulturnih menedžerjev.

Glede na status je 62 % prosilcev samozaposlenih in 19 % zaposlenih s krajšim delovnim časom. Delež kandidatov, ki so redno zaposleni, je blizu deležu brezposelnih (9 % proti 10 %).
Tokratna statistika ponudi tudi podatek o prihodkih prijaviteljev. 28 % jih zasluži manj kot 5.000 EUR na leto, 28 % med 5.000 in 10.000 EUR in 21 % med 10.000 in 15.000 EUR.

Za več glej www.i-portunus.eu.