Novice

Ustvarjalna Evropa – razpisi za leto 2022

Preverite aktualne razpise programa Ustvarjalna Evropa (Kultura / MEDIA / Medsektorski sklop). Besedila razpisov so dostopna na portalu Funding & tender opportunities. Za prijavitelje na razpise številni (spletni) dogodki, CED Slovenija pa je na voljo za svetovanje.

RAZPISI Ustvarjalna Evropa (MEDIA/Kultura/Medsektorski sklop) za leto 2022 so objavljeni na portalu Funding & tender opportunities. Podlaga za objavo razpisa je program dela 2022 za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa.

Aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa z roki za oddajo v letu 2022:

– KULTURA znak evropske dediščine: napovedana objava po 15. juniju
– KULTURA Perform Europe za področje uprizoritvenih umetnosti: objava junij
– KULTURA Music Moves Europe: objava september

MEDIA Podpora za prodajne agente, CREA-MEDIA-2022-FILMSALES: 14. junij
MEDIA Dostop do trgov in mreženje, CREA-MEDIA-2022-MARKETNET: 28. junij
– MEDIA Filmi na poti, CREA-MEDIA-2022-FILMOVE: 5. julij
MEDIA Evropska kinematografska mreža, CREA-MEDIA-2022-CINNET: 28. julij
MEDIA Razvoj skupine projektov (»mini«), CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE: 8. september
MEDIA Razvoj projektov – evropske koprodukcije, CREA-MEDIA-2022-CODEV: 8. september
– MEDIA Produkcija TV in spletnih vsebin, CREA-MEDIA-2022-TVONLINE: 20. september

MEDSEKTORSKI SKLOP Laboratorij za ustvarjalne inovacije, CREA-CROSS-2022-INNOVLAB: 7. september
MEDSEKTORSKI SKLOP Novinarska partnerstva, CREA-CROSS-2022-JOURPART: 7. september
– MEDSEKTORSKI SKLOP Spremljanje in zaščita medijske svobode in pluralizma, CREA-CROSS-2022-MFP, rok 20. september za
(i) Krepitev položaja medijskih svetov in razvoj novinarskih standardov, CREA-CROSS-2022-MFP-COUNCILSandSTANDARDS
(ii) Mehanizem hitrega odzivanja za zaščito novinarjev, CREA-CROSS-2022-MFP-RAPIDRESPONSE
– MEDSEKTORSKI SKLOP Medijska svoboda: jeseni 2022.

Rok za oddajo vlog je v letu 2022 in do 17.00.00.
Informacije
v zvezi z aktualnimi razpisi za sofinanciranje projektov so sicer dostopne na portalu Funding & Tender Opportunities (FTOP). O vseh novostih vas bomo pravočasno obvestili, spremljajte nas tudi FB in Twitter @CEDSlovenia, berite e-novice CED.

POZOR:
– Besedilo razpisa na FTOP je morda že na voljo, prijavnici obrazci bodo dodani kasneje.
– Razpisa KULTURA za evropske platforme in evropske mreže v letu 2022 ne bosta objavljena, temveč šele leta 2023.

Ali ste vedeli, da …
… Centri CED iz 16 držav skupaj z EACEA 20. junija od 10. do 13. ure organiziramo spletni pitching za razpis Laboratorij za ustvarjalne inovacije?
… za filmske producente 21. junija med 10.00 in 13.00 organiziramo delavnico MEDIA za razvoj AV projektov?
… Centri CED iz 13 držav skupaj z EACEA 1. julija od 10. do 13. ure organiziramo mednarodni spletni dogodek »NEWS Pitch« za medije in novinarske organizacije?
… je Izvajalska agencija EACEA organizirala spletne seminarje, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi projektnih vlog na razpise MEDIA in Medsektorski sklop 2022?
… sta Evropski zeleni dogovor in enakost spolov pomembni prednostni nalogi Ustvarjalne Evrope?
… je Evropska komisija objavila novo publikacijo Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization, s projekti sodelovanja – tudi s slovensko udeležbo –, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije?
… je Evropska komisija vzpostavila nov interaktivni vodnik, ki prikazuje vse možnosti financiranja, ki so na ravni EU na voljo za kulturne in ustvarjalne sektorje.