Novice

Napovedan razpis v podporo izvajanju znaka evropske dediščine

Evropska komisija je napovedala objavo razpisa, katerega splošni cilj je podpreti razvoj krovne organizacije za znak evropske dediščine (EHL). Komisija bo sicer 13. in 14. junija v Bruslju EHL podelila 12 spomenikom, ki so imeli pomembno vlogo v zgodovini in kulturi Evrope ter pri izgradnji Evropske unije.

Znak evropske dediščine se dodeli krajem, predmetom ali dogodkom, ki imajo simbolično zgodovinsko vrednost za proces evropskega združevanja ali so nosilci evropskih vrednot. Namen znaka je prispevati h krepitvi pripadnosti skupnemu kulturnemu območju, k spodbujanju medkulturnega dialoga in vzajemnega razumevanja ter povečanju prepoznavnosti skupne kulturne dediščine.

Evropska komisija sporoča, da bo sredi junija bo objavljen nov razpis, katerega splošni cilj je podpreti razvoj krovne organizacije za znak evropske dediščine, ki bo zagotavljala mreženje, sodelovanje, usposabljanje in priložnosti med zainteresiranimi stranmi EHL. Razpis bo prispeval k izvajanju splošnih ciljev EHL, ki so »krepitev občutka pripadnosti Unije pri evropskih državljanih, zlasti mladih, na podlagi skupnih vrednot in elementov evropske zgodovine in kulturne dediščine ter spoštovanja nacionalne in regionalne raznolikosti; ter krepitev medkulturnega dialoga«.

Komisija bo sicer 13. in 14. junija v Bruslju znak evropske dediščine podelila 12 spomenikom, ki so imeli pomembno vlogo v zgodovini in kulturi Evrope ter pri izgradnji Evropske unije. Z znakom evropske dediščine se že od prej ponašajo tudi tri spomeniška območja iz Slovenije, tj. Prešernova Zdravljica – Narodna in univerzitetna knjižnica (2020), Cerkev Sv. Duha na Javorci (2017) in Partizanska bolnica Franja (2015).