Novice

Seznam

2004


Več

Selektivna podpora za kinematografske distributerje 2003-2013

7. julija 2007

Upravičene družbe Do sredstev so upravičene evropske distribucijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. Distribucijska družba je družba, ki izpolnjuje naslednja merila: je nosilka pravic za kinematografsko distribucijo filma na zadevnem ozemlju; […]

Več

Podpora za mreže kinematografov 2004-2013

7. julija 2007

Kratka predstavitev Evropski kinematografski prikazovalci se za podporo prikazovanju evropskih filmov ne prijavljajo neposredno na MEDIA razpise, ampak se pridružujejo MEDIA podprti mreži, imenovani Europa Cinemas. Namen mreže je spodbujati in povečati prikazovanje evropskih filmov – predvsem tujih – in dejavnosti, povezanih z njimi: izboljšati razširjanje nenacionalnih evropskih filmov na evropskem in mednarodnem trgu s […]

Več

Avtomatska podpora za kinematografske distributerje 2003-2013

7. julija 2007

Upravičene družbe Do sredstev so upravičene evropske distribucijske družbe. “Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v programu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav. Distribucijska družba je družba, ki izpolnjuje naslednja merila: je nosilka pravic za kinematografsko distribucijo filma na zadevnem ozemlju; […]

Več

RAZPIS ZA LETO 2004

21. decembra 2006

Evropska komisija je dne 19. 08. 2003 objavila razpis programa Kultura 2000 za prijavo enoletnih in večletnih projektov, ki se bodo začeli v letu 2004 (Uradni list EU: OJ C 195).
Za peti letni projektni razpis je na voljo proračun v višini ok. 28 milijonov evrov. 


RAZPISNI ROKI 
SPLOŠNE TEME 
RAZPISNA PODROČJA 
VRSTE PROJEKTOV ZA LETO 2004 
TERMINOLOGIJA
1. vodja projekta / soorganizator / partner
2. enoletni / večletni projekt
3. sporazum o sodelovanju (za večletne projekte)
4. javna / zasebna organizacija
ČASOVNICA RAZPISNIH POSTOPKOV 
RAZPISNO BESEDILO (slovenski prevod!) 
PRIJAVNI IN DRUGI OBRAZCI

Več

Razpis 2004: KULTURNO PRAZNOVANJE OB ŠIRITVI EVROPSKE UNIJE

21. decembra 2006

Akcija 3 – razpis

Rok za oddajo prijav: 10. oktober 2003


Evropska komisija je v okviru AKCIJE 3, ki je del okvirnega programa Kultura 2000, objavila poseben razpis na temo kulturnega praznovanja ob širitvi Evropske unije v letu 2004. Finančna podpora v okviru razpisa je namenjena omejenemu številu obsežnih projektov, ki vključujejo transnacionalno sodelovanje in katerih cilj je izpostaviti kulturno razsežnost širitve EU.

Več

UKREPI ZA OHRANITEV IN OBELEŽITEV GLAVNIH KRAJEV IN ARHIVOV, POVEZANIH Z DEPORTACIJAMI

21. decembra 2006

Akcijski program za spodbujanje organizacij, dejavnih na kulturnem področju na evropski ravni

Rok za prijavo: 10. september 2004


21. aprila 2004 sta Evropski parlament in Svet sprejela sklep za izvajanje triletnega (2004 – 2006) programa financiranja, namenjenega podpori kulturnih organizacij, ki delujejo na evropski ravni, in podpori za posebne dejavnosti na področju kulture.
V okviru tega akcijskega programa Skupnosti je Komisija objavila razpis (29. 7. 2004, UL C 193/8), namenjen podpori ukrepov za ohranitev in obeležitev najpomembenjših krajev in arhivov, povezanih z deportacijami, ki jih simbolično predstavljajo spomeniki, postavljeni v nekdanjih taboriščih ter na drugih krajih masovnega mučenja in iztrebljanja civilnega prebivalstva, ter ohranjanju spomina na žrtve.

Več

PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI ZA SODELOVANJE NA PODROČJU KULTURE

21. decembra 2006

Eksperimentalne akcije 1. CILJI IN OPIS
2. USTREZNI KANDIDATI
3. PRORAčUN IN TRAJANJE PROJEKTOV
4. ROK
5. DODATNE INFORMACIJE

Več

AlpiNet – Apline Network for Archeological Sciences (Omrežje arheoloških znanosti v Alpah)

7. julija 2004

Vodja projekta: Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, Università di Trento (IT)Soorganizatorji: Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento (IT), Tübingen University, Dept. Early Prehistory & Quaternary Ecology (DE), Institut für Paläontologie, Wien (AT), Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (SI), Université Pierre Mendès, Département d’Histoire de l’Art, Grenoble (FR), Curt Engelhorn Zentrum Archäometrie, […]

Več

Dinamični in profesionalni izobraževalni centri za kulturni menedžment

7. julija 2004

Vodja projekta: Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, Slovenske Konjice (SI) Soorganizatorji: Regionalna razvojna agencija Celje (SI), Centro de Investigación para el Desarrollo (ES), Academy for Humanities and Economics (PL) Pridružen partner: University of Arts, Belgrade (SCG) Finančna podpora EU: 104.039 EUR Dvorec Trebnik želi skozi proces revitalizacije in sanacije objekta pokazati, da je kulturno dediščino […]

Dinamični in profesionalni izobraževalni centri za kulturni menedžment
1 2 3 6