Novice

Rezultati razpisa za projekte literarnega prevajanja 2016

Na zadnjem razpisu za založnike programa Ustvarjalna Evropa je med 242 prispelimi vlogami iz Slovenije uspelo le Cankarjevi založbi – čestitamo! Največ bodo prevajale srbske založbe, med najuspešnejšimi tokrat tudi latvijske založbe.

Rezultati · 10. oktobra 2016
TRL-rezultati-2016
Vir: Evropska komisija.

Izvajalska agencija EACEA je 7. oktobra 2016 objavila rezultate razpisa EACEA 13/2016 za podporo projektom literarnega prevajanja. Slovenija se tokrat ne more pohvaliti kot prejšnja leta, saj beleži le 11-odstotno uspešnost na evropski ravni. Prijavilo se je 9 slovenskih založb, uspelo pa je le Cankarjevi založbi s projektom Crossing Borders, Closing Gaps, za katerega bo od Evropske komisije prejela podporo v višini 54.451,39 EUR (oz. 50 % vrednosti projekta).

Izvajalska agencija je skupaj prejela 242 vlog založnikov, izbranih pa je bilo 39 projektov (16,12-odstotna uspešnost), ki bodo skupaj prejeli podporo EU v višini 2.061.780,79 EUR. Vsak projekt vključuje najmanj 3 in največ 10 del evropskih avtorjev, ki bodo prevedena v druge evropske jezike.

Na razpisu 2016 so se založbe lahko potegovale le za podporo za dvoletne projekte. Največ prijav je prispelo iz Italije (31), Bolgarije (26), Španije (19) in Srbije (19). Vendar pa je stopnja uspešnosti založb iz omenjenih držav – z izjemo Srbije – nizka (od 11- do 32-odstotna) in sofinancirane bodo le dve španski založbi, po štiri italijanske in bolgarske ter šest srbskih. Glede na prispele prijave največji uspeh beležita Irska (100-odstotna uspešnost z enim oddanim in odobrenim projektom) in Latvija (80-odstotna uspešnost s štirimi odobrenimi projekti).

Največ podpore bodo prejele srbske založbe, saj so uspele s kar šestimi projekti, sledijo pa založbe iz Bolgarije, Italije in Latvije s štirimi projekti ter Hrvaška in Albanija s tremi projekti. Med »novimi« članicami Ustvarjalne Evrope še naprej beleži uspeh Albanija, ki se tokrat lahko pohvali z 28-odstotno uspešnostjo in podporo trem projektom.

Zanimanje za sodelovanje slovenskih založnikov za podporo literarnemu prevajanju očitno upada. Letos se je odločilo oddati vloge na razpis le devet slovenskih založnikov (lani 11 in leta 2014 celo 21), v izjemni konkurenci pa je uspela le Cankarjeva založba. Razloge letošnjega nezanimanja in/ali neuspeha bo potrebno še raziskati, saj na podlagi objavljenih rezultatov ni možno podati podrobnejše ocene rezultatov.

Slovenija je sicer ena od zgolj 16 držav, ki so prejemnice podpore EU na tem razpisu, čeprav so prijave oddale založbe iz 34 različnih držav članic programa Ustvarjalna Evropa. Zanimivo, da t. i. stare članice EU beležijo izredno slab rezultat, saj jih večina ni prejela podpore niti za en sam projekt.

242 prijav – 39 izbranih prevodnih projektov – 2 milijona EUR.
Največ bodo prevajale srbske založbe.
Največji uspeh glede na število oddanih vlog beležita Irska in Latvija.
Slovenske barve med uspešnimi zastopa Cankarjeva založba.

Več o rezultatih tudi na spletu EACEA.

trl-rezultati-2016_analiza.docx

*Na razpis za leto 2014 (EAC/S19/2013) je prispelo 261 prijav iz 34 različnih držav. Od tega 238 prijav v kategoriji do dvoletnih projektov in 23 v kategoriji večletnih sporazumov o partnerstvu. Izbranih je bilo 74 projektov iz 22 različnih držav, od tega 63 dvoletnih projektov in 11 okvirnih partnerskih sporazumov. 
**Skupaj je bilo iz Slovenije oddanih 21 vlog, izbranih pa je bilo 5 založb iz Slovenije – tri založbe so pridobile podporo EU za dvoletne prevodne projekte, dve pa sta podpisali večletni okvirni sporazum o partnerstvu z Evropsko komisijo. Več o rezultatih razpisa za leto 2014.