Novice

Odlična bera evropskega leposlovja prevedena s pomočjo Ustvarjalne Evrope

Slovenske založbe bodo ob podpori programa Ustvarjalna Evropa prevedle 38 literarnih del evropskih avtorjev!

Kultura · 21. januarja 2015

Razpis 2014 = 74 podprtih projektov (474 leposlovnih del)

Založbe iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa, ki so bile uspešne na razpisu 2014 za sofinanciranje prevajanja evropskega leposlovja, bodo prevedle 474 evropskih literarnih del.
Največ se bo prevajalo iz angleškega (73 del) in francoskega jezika (58 del), sledita mu nemški (38 del) in italijanski jezik (34 del). Dobro zastopana so tudi slovenska leposlovna dela. Skupaj bo v tuje jezike prevedenih 18 del slovenskih avtorjev; dve deli bosta prevedeni celo v dva oz. tri različne jezike – Sušna doba Gabrijele Babnik bo prevedena v angleščino, bolgarščino in makedonščino, Jugoslavija, moja dežela Gorana Vojnovića pa v angleščino in nemščino.
Med izbranimi deli bodo kar 70-krat prevedeni dobitniki Evropske nagrade za književnost (EUPL), tudi dve nagrajeni slovenski deli. Poleg že omenjenega romana Sušna doba avtorice Gabriele Babnik bo v hrvaški jezik preveden roman Nebesa v robidah avtorice Nataše Kramberger.

Sicer so v okviru razpisa za projekte literarnega prevajanja zaželeni prevodi iz manj uporabljanih jezikov v angleščino, nemščino, francoščino in španščino (kastiljščino), saj lahko prispevajo k širšemu kroženju del. Poleg tega so zaželeni prevodi in promocija avtorjev, ki so prejeli nagrado Evropske unije za književnost. Evropska komisija letno nameni skoraj 4 milijone evrov za razpis, ki omogoča sofinanciranje stroškov prevoda, izdaje, promocije in distribucije literarnih del evropskih avtorjev. Na ta način želi omogočiti spoznavanje književnosti in literarne dediščine evropskih držav ter spodbuditi širjenje in izmenjavo na tem področju.
Več informacij o trenutno aktualnem razpisu (rok za prijave: 4. februar 2015)

 

Slovenija = 5 podprtih projektov (38 leposlovnih del); prevodi 18 del slovenskih avtorjev

Med štiriinsedemdesetimi (74) izbranimi projekti literarnega prevajanja, ki vsak vključuje od najmanj 3 oz. 5 do največ 10 del za prevajanje, je tudi pet (5) projektov iz Slovenije. Tri založbe (Forum slovanskih kultur, KUD Sodobnost, Književno društvo hiša poezije) so pridobile podporo EU za dvoletne prevodne projekte, dve (Mladinska knjiga in Beletrina) pa sta podpisali triletni okvirni sporazum o partnerstvu z Evropsko komisijo.

Domače založbe bodo prevedle 38 literarnih del. Največ del bo prevedenih iz francoskega in angleškega jezika (po 7 del), presenetljivo jim sledijo dela slovenskih avtorjev (5), nato pa še dela v italijanščini (3), srbščini in slovaščini (iz obeh jezikov po dve deli).

Odkar Slovenija sodeluje na razpisih za literarno prevajanje v okviru programov EU za področje kulture (od 2002), bo v tuje jezike prevedenih rekordno število del slovenskih avtorjev (18 del). Tuje založbe bodo prevedle trinajst del slovenskih avtorjev, kar je skoraj za polovico več kot v preteklih letih, ko se je prevedlo med šest in osem del slovenskih avtorjev na razpis. Poleg tega je zanimivo, da bodo slovenske založbe same prevedle kar pet del slovenskih avtorjev v tuje jezike, kar je dvakrat več v primerjavi s preteklimi razpisi (eno ali dve deli na razpis).

Seznam del, ki jih bodo prevedle slovenske založbe, in seznam del slovenskih avtorjev, ki jih bodo prevedle domače/tuje založbe tukaj

Slovenske organizacije, ki so najbolj uspešne prav na razpisih za prevajanje literarnih del, so v obdobju med 2007 in 2014 pridobile podporo EU v skupni višini 1,9 milijona EUR. Do leta 2014 so slovenske založbe prevedle 361 evropskih leposlovnih del. V letih 2008 in 2010 pa so bile slovenske založbe celo na prvem mestu tako po številu uspešnih založb kot višini pridobljenih sredstev in številu prevedenih knjig.

Če pripravljate razpisno dokumentacijo za projekte sodelovanja ali pa iščete kvalitetno evropsko leposlovje v slovenskem jeziku za navdih, pobrskajte tudi po seznamu uspešnih evropskih projektov s področja literature.

Založnikom, ki so pridobili sredstva na razpisu za leto 2014, čestitamo in želimo uspešno izvajanje projektov in številne bralce!


***Prevajanje je jezik Evrope.
Umberto Eco***