Novice

Rezultati razpisa Kultura za prevajanje evropskega leposlovja 2018 – slovenske založbe 100% uspešne!

Slovenske založbe so na letošnjem razpisu Kultura za prevajanje evropskega leposlovja podrle rekord! Ker imamo največje število odobrenih projektov na državo, hkrati pa tudi 100-odstotno uspešnost oddanih prijav, so slovenske založbe tokrat na absolutnem prvem mestu.

Rezultati · 19. decembra 2018

Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA) iz Bruslja je konec oktobra 2018 objavila rezultate razpisa »Projekti literarnega prevajanja za leto 2018« (EACEA/13/2018). Na razpisni rok je bilo 23. maja 2018 iz Slovenije oddanih šest prijav in vse so bile uspešne. Založba Malinc, založba Sanje ter KUD Police Dubove so prejeli podporo za dvoletni prevodni projekt (Kategorija 1), založbi GOGA in Mladinska knjiga ter Zavod Beletrina pa so pridobili triletni partnerski sporazum, ki jim bo omogočil tri zaporedne letne podpore (Kategorija 2). Čestitamo!

Manj prijav kot običajno in posledično višja stopnja uspešnosti

Na razpis je skupaj prispelo 151 prijav iz 34 različnih držav. Od tega 130 prijav v kategoriji do dvoletnih projektov (Kat. 1) in 21 v kategoriji večletnih sporazumov o partnerstvu (Kat. 2). Precejšen upad prijav gre zlasti na račun kategorije 1 – na razpis je prispela skoraj polovica manj prijav kot v prejšnjih letih in sicer 130 prijav (primerjava s predhodnimi razpisi: 2017 – 227, 2016 – 242, 2015 – 246 in 2014 – 238 prijav).
Največ prijav je prispelo iz Italije (14) in Srbije (13). Izbranih je bilo 61 prevodnih projektov iz 20 različnih držav, od tega 46 dvoletnih projektov in 15 triletnih okvirnih partnerskih sporazumov.
Vsak prevodni projekt v povprečju vključuje 8 izbranih leposlovnih del, tako da bo z njihovo pomočjo v prihodnjih letih evropski knjižni trg bogatejši za več kot 500 prevodnih del evropskih avtorjev.

Šest slovenskih založb skupaj pridobilo 333.011,22 EUR podpore EU

KATEGORIJA 1 – Dvoletni projekti: skupaj 119.828,88 EUR za 3 založbe (podpora za celoten projekt) 
*Založba Malinc, Aleš Cigale s.p.: Cardinal Points of Contemporary European Literature (29.917,47 EUR)
*Založba Sanje d.o.o.: Dreaming Books (59.911,41 EUR)
*Kulturno-umetniško društvo Police Dubove: Migrations in Reality (30.000,00 EUR) 

KATEGORIJA 2 – Triletni okvirni sporazumi o partnerstvu: skupaj 213.182,34 EUR za 3 založbe (podpora za prvo leto izvajanja projekta)
*Založba GOGA: Literature vs. Nationalism. Contemporary Literature Moving Borders (57.428,00 EUR)
*Beletrina, zavod za založniško dejavnost: Reading the Heart of Europe (95.781,02 EUR)
*Mladinska knjiga založba d.d.: Spread the Words (59.973,32 EUR)

Najbolj uspešne so založbe iz Slovenije, Bolgarije in Hrvaške

Glede na skupno število odobrenih projektov so najbolj uspešni prijavitelji iz Slovenije, Bolgarije in Hrvaške (6 projektov), sledijo pa prijavitelji iz Srbije in Velike Britanije s 5 projekti, po 4 uspešne projekte imajo prijavitelji iz Makedonije, Romunije in Italije, po 3 projekte založbe iz Albanije, Francije, Španije in Madžarske, dva projekta sta iz Latvije ter po en prevodni projekt iz Avstrije, Danske, Irske, Litve, Nemčije, Nizozemske in Poljske.
Enako kot Slovenija imata po 6 projektov torej še Bolgarija in Hrvaška, vendar sta obe z nižjo stopnjo uspešnosti oddanih prijavi (75 % oz. 54,55).

PROJEKTI PREVAJANJA EVROPSKEGA LEPOSLOVJA – RAZPIS 2018 Kategorija 1 Kategorija 2 Skupaj
Št. vseh oddanih prijav 130 21 151
Št. oddanih prijav iz SLOVENIJE 3 3 6
Št. vseh odobrenih projektov 46 15 61
Št. odobrenih projektov iz SLOVENIJE 3 3 6

Opazen trend: prevajanje iz manj razširjenih v »velike« jezike

Med odobrenimi projekti se je opazno povečalo število prevodov iz manj v bolj razširjene jezike: v letu 2017 je bilo takih 16 % prevodnih del, letos pa že 22 %.
Število prevodov v angleščino se je celo podvojilo: prijavitelji so iz Irske in Velike Britanije ter založbe iz drugih držav, ki bodo prevajale dela svojih avtorjev v angleščino.

Slovenščina med »top« jeziki iz katerih in v katere se prevaja!

Med najvišje uvrščenimi jeziki, iz katerih se bo prevajalo in v katere se bo prevajalo je slovenščina! Veseli nas, da bodo s pomočjo te podpore tudi slovenski avtorji prevedeni v bolj razširjene jezike
– »top 5« izvornih jezikov: en, it, fr, sl, se
– »top 5« ciljnih jezikov: bg, hr, en, sl, mk

Upada zastopanost del avtorjev, ki so prejeli nagrado EU za književnost (EUPL)

Prevajalo se bo sicer 14 del nagrajencev EUPL več kot v preteklem letu, vendar pa skupno število EUPL knjig, predstavlja le še 23 % vseh odobrenih del za prevajanje (36,8 % v letu 2017).
Uspešne založbe so v projekt vključile tudi manjše število EUPL del kot v preteklem letu: 2018 1,8 knjige, leta 2017 pa 3,4 knjige. Med izbranimi je celo 9 projektov, ki ne vključujejo del avtorjev prejemnikov nagrade EUPL (17,5 % izbranih projektov).