Novice

KUD Sodobnost in Društvo slovenskih pisateljev uspela na razpisu za prevodne projekte 2017

Med 227 prispelimi prijavami je bilo izbranih 33 projektov, med njimi dva slovenska. Največ bodo prevajale srbske in bolgarske založbe. Francija in Nemčija celo brez podpore založnikom.

Medsektorski sklop · 28. novembra 2017

TRL-2017Izvajalska agencija EACEA je 28. novembra 2017 objavila rezultate razpisa EACEA 15/2017 za podporo projektom literarnega prevajanja podprograma Kultura. Med 33 podprtimi projekti sta tudi dve slovenski založbi: KUD Sodobnost in Društvo slovenskih pisateljev – čestitamo!

Izvajalska agencija EACEA se je tokrat odločila podpreti projekte, ki so bolj izpostavili kroženje literarnih del iz manjših jezikov na angleško, francosko, špansko in nemško govoreča območja.

227 prijav – 33 izbranih prevodnih projektov – 2 milijona EUR*

Na razpis je prispelo 227 prijav, izbranih pa je bilo 33 projektov (14,54-odstotna uspešnost). Vsak projekt vključuje najmanj 3 in največ 10 del evropskih avtorjev, ki bodo prevedena v druge evropske jezike. Na razpisu 2017 so se založbe sicer lahko potegovale le za podporo za dvoletne projekte.

Največ prijav je prispelo iz Italije (26), Srbije (22) in Bolgarije (20), pri čemer največji uspeh beležijo srbske založbe (5), sledijo bolgarske (4), makedonske in hrvaške (3). Evropska komisija bo podprla po dve založbi iz Slovenije, Italije, Španije in Združenega kraljestva ter po eno iz Albanije, Češke, Danske, Grčije, Madžarske, Irske, Latvije, Nizozemske, Poljske in Ukrajine.

Na razpis za projekte literarnega prevajanja za leto 2017 se je prijavilo 13 slovenskih založb (leta 2016 9, leta 2015 11, leta 2014 pa celo 21 slovenskih založb), uspešni pa sta bili tokrat dve založbi, kar predstavlja 15,38-odstotno uspešnost slovenskih prijaviteljev. KUD Sodobnost in Društvo slovenskih pisateljev sta za svoja projekta skupaj pridobila 104.452,64 EUR podpore EU, kar predstavlja ok. 5% sredstev, ki so bila na voljo v okviru razpisa za leto 2017 (2.017.162,89 EUR).

KUD Sodobnost
Projekt: Reading Europe
Podpora EU: 59.895,70 EUR

Društvo slovenskih pisateljev
Projekt: Literae Slovenicae: A small literature in major languages
Podpora EU: 44.556,94 EUR

Več o rezultatih razpisa za projekte literarnega prevajanja 2017 na spletu EACEA.
Koliko slovenske založbe prevajajo evropsko leposlovje (2014–2016).