Več

Znak evropske dediščine – poročilo za leto 2020

12.03.2021

Evropska komisija je objavila poročilo za leto 2020, s katerim je preverila izpolnjevanje meril za podelitev Znaka evropske dediščine (European Heritage Label). Odbor neodvisnih strokovnjakov je preveril 38 spomeniških območij, tudi Partizansko bolnico Franja in Spominsko cerkev Sv. Duha na Javorci.

Znak evropske dediščine – poročilo za leto 2020