Novice

Ustvarjalna Evropa – razpisi za leto 2022

Preverite aktualne razpise programa Ustvarjalna Evropa (Kultura / MEDIA / Medsektorski sklop). Besedila razpisov so dostopna na portalu Funding & tender opportunities. Za prijavitelje na razpise številni (spletni) dogodki, CED Slovenija pa je na voljo za svetovanje.

RAZPISI Ustvarjalna Evropa (MEDIA/Kultura/Medsektorski sklop) za leto 2022 so objavljeni na portalu Funding & tender opportunities. Podlaga za objavo razpisa je program dela 2022 za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa.

Aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa z roki za oddajo v letu 2022:

Podprogram KULTURA
– KULTURA projekti sodelovanja: 5. maj za vse tri razpisne kategorije projektov:
— “mali”, CREA-CULT-2022-COOP-1
— “srednji” CREA-CULT-2022-COOP-2
— “veliki” CREA-CULT-2022-COOP-3
KULTURA kroženje evropskega leposlovja, CREA-CULT-2022-LIT: 31. maj
– KULTURA znak evropske dediščine: objava junij
– KULTURA Perform Europe za področje uprizoritvenih umetnosti: objava junij
– KULTURA Music Moves Europe: objava september

Podprogram MEDIA
Vsebine:
MEDIA Razvoj skupine projektov, CREA-MEDIA-2022-DEVSLATE: 27. april
MEDIA Razvoj skupine projektov (»mini«), CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE: 8. september
MEDIA Razvoj projektov – evropske koprodukcije, CREA-MEDIA-2022-CODEV: 8. september
– MEDIA Produkcija TV in spletnih vsebin, CREA-MEDIA-2022-TVONLINE: 20. september
Poslovanje:
MEDIA Usposabljanje, CREA-MEDIA-2022-TRAINING: 4. maj
MEDIA Podpora za prodajne agente, CREA-MEDIA-2022-FILMSALES: 14. junij
MEDIA Dostop do trgov in mreženje, CREA-MEDIA-2022-MARKETNET: 28. junij
Občinstva:
MEDIA Evropski ponudniki VOD, CREA-MEDIA-2022-VODNET: 2. junij
–  MEDIA Filmi na poti, CREA-MEDIA-2022-FILMOVE: 5. julij
– MEDIA Evropska kinematografska mreža: 28. julij

MEDSEKTORSKI SKLOP – Novinarska partnerstva, CREA-CROSS-2022-JOURPART: 7. september
MEDSEKTORSKI SKLOP – Laboratorij za ustvarjalne inovacije, CREA-CROSS-2022-INNOVLAB: 7. september
– MEDSEKTORSKI SKLOP – Medijska svoboda: jeseni 2022.

Rok za oddajo vlog je v letu 2022 in do 17.00.00.
Informacije
v zvezi z aktualnimi razpisi za sofinanciranje projektov so sicer dostopne na portalu Funding & Tender Opportunities (FTOP). O vseh novostih vas bomo pravočasno obvestili, spremljajte nas tudi FB in Twitter @CEDSlovenia, berite e-novice CED.

POZOR:
– Besedilo razpisa na FTOP je morda že na voljo, prijavnici obrazci bodo dodani kasneje.
– Razpisa KULTURA za evropske platforme in evropske mreže v letu 2022 ne bosta objavljena, temveč šele leta 2023.

Ali ste vedeli, da …
… Izvajalska agencija EACEA aprila organizira spletne seminarje, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi projektnih vlog na razpise MEDIA in Medsektorski sklop 2022?
… sta Evropski zeleni dogovor in enakost spolov pomembni prednostni nalogi Ustvarjalne Evrope?
… je Evropska komisija objavila novo publikacijo Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization, s projekti sodelovanja – tudi s slovensko udeležbo –, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije?
… je Evropska komisija vzpostavila nov interaktivni vodnik, ki prikazuje vse možnosti financiranja, ki so na ravni EU na voljo za kulturne in ustvarjalne sektorje.