Novice

Ustvarjalna Evropa – razpisi za leto 2022

Preverite aktualne razpise programa Ustvarjalna Evropa (Kultura / MEDIA / Medsektorski sklop). Besedila razpisov so dostopna na portalu Funding & tender opportunities. Za prijavitelje na razpise številni (spletni) dogodki, CED Slovenija pa je na voljo za svetovanje.

RAZPISI Ustvarjalna Evropa (MEDIA/Kultura/Medsektorski sklop) za leto 2022 se na portalu Funding & tender opportunities postopoma objavljajo že od začetka februarja. Evropska komisija je 13. januarja sprejela program dela 2022 za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa, ki je podlaga za objavo razpisov.

Aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa z roki za oddajo v letu 2022:

Podprogram KULTURA
– KULTURA projekti sodelovanja: 5. maj* za vse tri razpisne kategorije projektov:
— “mali”, CREA-CULT-2022-COOP-1
— “srednji” CREA-CULT-2022-COOP-2
— “veliki” CREA-CULT-2022-COOP-3
KULTURA kroženje evropskega leposlovja, CREA-CULT-2022-LIT: 31. maj
– KULTURA znak evropske dediščine: objava junij
– KULTURA Perform Europe za področje uprizoritvenih umetnosti: objava junij
– KULTURA Music Moves Europe: objava september

Podprogram MEDIA
Vsebina:
– MEDIA TV in spletne vsebine, CREA-MEDIA-2022-TVONLINE: 5. april in 20. september
– MEDIA Razvoj videoiger & XR vsebin, CREA-MEDIA-2022-DEVVGIM: 12. april
MEDIA Razvoj skupine projektov, CREA-MEDIA-2022-DEVSLATE: 27. april
MEDIA Mini razvoj skupne projektov, CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE: 8. september
MEDIA Razvoj evropskih ko-produkcij, CREA-MEDIA-2022-CODEV: 8. september
Podjetja:
– MEDIA Distribucija AV del, CREA-MEDIA-2022-FILMDIST: 5. april
–  MEDIA Razvoj inovativnih orodij & novih poslovnih modelov, CREA-MEDIA-2022-INNOVBUSMOD: 7. april
–  MEDIA 360°, CREA-MEDIA-2022-MEDIA360: 12. april
MEDIA Razvoj talentov in usposabljanja, CREA-MEDIA-2022-TRAINING: 4. maj
MEDIA Podpora za prodajne agente, CREA-MEDIA-2022-FILMSALES: 14. junij
MEDIA Dostop do trgov in mreženje, CREA-MEDIA-2022-MARKETNET: 28. junij
Občinstvo:
–  MEDIA Filmi na poti, CREA-MEDIA-2022-FILMOVE: 15. marec in 5. julij
–  MEDIA mreže evropskih festivalov, CREA-MEDIA-2022-FESTNET: 7. april
MEDIA Ponudniki VOD /EU, CREA-MEDIA-2022-VODNET: 2. junij
– MEDIA Evropska kinematografska mreža: 28. julij

–  MEDSEKTORSKI SKLOP – Medijska pismenost, CREA-CROSS-2022-MEDIALITERACY: 6. april
MEDSEKTORSKI SKLOP – Novinarska partnerstva, CREA-CROSS-2022-JOURPART: 7. september
MEDSEKTORSKI SKLOP – Laboratorij za ustvarjalne inovacije, CREA-CROSS-2022-INNOVLAB: 7. september
– MEDSEKTORSKI SKLOP – Medijska svoboda: jeseni 2022.

Rok za oddajo vlog je v letu 2022 in do 17.00.00.
Informacije
v zvezi z aktualnimi razpisi za sofinanciranje projektov so sicer dostopne na portalu Funding & Tender Opportunities (FTOP). O vseh novostih vas bomo pravočasno obvestili, spremljajte nas tudi FB in Twitter @CEDSlovenia, berite e-novice CED.

POZOR:
– *Rok za oddajo projektov Kultura evropski projekti sodelovanja se je  podaljšal (prej 31. marec oz. 27. april)! EACEA bo temu primerno uskladila razpisno dokumentacijo.
– Besedilo razpisa na FTOP je morda že na voljo, prijavnici obrazci bodo dodani kasneje.
– Razpisa KULTURA za evropske platforme in evropske mreže v letu 2022 ne bosta objavljena, temveč šele leta 2023.

Vabljeni na naše dogodke!

Za zainteresirane deležnike in prijavitelje na razpise Ustvarjalna Evropa za leto 2022 bomo organizirali dogodke, ki so vam lahko v pomoč pri pridobivanju informacij, oblikovanju projektnih idej in/ali pripravi projektnih vlog:
Mala šola kulturnega menedžmenta:
#2 Razvoj občinstev, 5. april
#3 Osnove komuniciranja, 12. april
Delavnica za prijavitelje Kultura Kroženje evropskih literarnih del, 14. april

Ali ste vedeli, da …
… Izvajalska agencija EACEA aprila organizira spletne seminarje, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi projektnih vlog na razpise MEDIA in Medsektorski sklop 2022?
… sta Evropski zeleni dogovor in enakost spolov pomembni prednostni nalogi Ustvarjalne Evrope?
… je Evropska komisija objavila novo publikacijo Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization, s projekti sodelovanja – tudi s slovensko udeležbo –, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije?
… je Evropska komisija vzpostavila nov interaktivni vodnik, ki prikazuje vse možnosti financiranja, ki so na ravni EU na voljo za kulturne in ustvarjalne sektorje.