Novice

Ustvarjalna Evropa – razpisi za leto 2022

Preverite aktualne razpise programa Ustvarjalna Evropa (Kultura / MEDIA / Medsektorski sklop). Besedila razpisov so dostopna na portalu Funding & tender opportunities. Za prijavitelje na razpise pripravljamo delavnice, CED Slovenija pa je na voljo za svetovanje.

Po informacijah, ki smo jih centri CED prejeli od Izvajalske agencije EACEA, naj bi bila večina rezultatov razpisov za leto 2021 znana do konca februarja 2022. Prijavitelji bodo torej v kratkem obveščeni, ali so bili na razpisu uspešni ali ne. Prijavitelje pozivamo naj spremljajo portal Funding & Tender Opportunities in naj bodo pozorni na morebitna e-sporočila EACEA.

RAZPISI Ustvarjalna Evropa (MEDIA/Kultura/Medsektorski sklop) za leto 2022 se na portalu Funding & tender opportunities postopoma objavljajo že od začetka februarja. Evropska komisija je 13. januarja sprejela program dela 2022 za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa, ki je podlaga za objavo razpisov:

Podprogram KULTURA
– KULTURA projekti sodelovanja: objava 1. feb., rok prijave 5. maj*
KULTURA kroženje evropskega leposlovja: 1. mar., rok prijave 31. maj
– KULTURA znak evropske dediščine: objava junij
– KULTURA Perform Europe za področje uprizoritvenih umetnosti: objava junij
– KULTURA Music Moves Europe: objava september

Podprogram MEDIA
Vsebina:
– MEDIA TV in spletne vsebine: objava 3. feb., rok prijave 5. april in 20. september
– MEDIA Razvoj videoiger & XR vsebin: objava 3. feb., rok prijave 12. april
MEDIA Razvoj skupine projektov: objava 3. feb., rok prijave 27. april
MEDIA Mini razvoj skupne projektov: objava feb., rok prijave 8. september
MEDIA Razvoj evropskih ko-produkcij: objava feb., rok prijave 8. september
Podjetja:
– MEDIA Distribucija AV del: objava 3. feb., rok prijave 5. april
–  MEDIA Razvoj inovativnih orodij & novih poslovnih modelov: objava 3. feb., rok prijave 7. april
–  MEDIA 360°: objava 3. feb., rok prijave 12. april
MEDIA Razvoj talentov in usposabljanja: objava 10. feb., rok prijave 4. maj
MEDIA Podpora za prodajne agente: objava feb., rok prijave 14. junij
MEDIA Dostop do trgov in mreženje: objava 22. feb., rok prijave 28. junij
Občinstvo:
–  MEDIA Filmi na poti: objava 3. feb., rok prijave 15. marec in 5. julij
–  MEDIA mreže evropskih festivalov: objava 3. feb., rok prijave 7. april
MEDIA Ponudniki VOD /EU: objava marec, rok prijave 2. junij
– MEDIA Evropska kinematografska mreža: objava april, rok prijave 28. julij

–  MEDSEKTORSKI SKLOP – Medijska pismenost: objava 3. feb., rok prijave 6. april
MEDSEKTORSKI SKLOP – Novinarska partnerstva: objava 24. feb., rok 7. september
– MEDSEKTORSKI SKLOP – Medijska svoboda: jeseni 2022.
MEDSEKTORSKI SKLOP – Laboratorij za ustvarjalne inovacije: objava 1. mar., rok 7. september

POZOR:
– *Rok za oddajo projektov Kultura evropski projekti sodelovanja se je  podaljšal (prej 31. marec oz. 27. april)! EACEA bo temu primerno uskladila razpisno dokumentacijo.
– Besedilo razpisa na FTOP je morda že na voljo, prijavnici obrazci bodo dodani kasneje.

Rok za oddajo vlog je v letu 2022 in do 17.00.00.

Razpisa KULTURA za evropske platforme in evropske mreže v letu 2022 ne bosta objavljena, temveč šele leta 2023.
Predvideno časovnico bomo sproti posodobili.

Informacije v zvezi z aktualnimi razpisi za sofinanciranje projektov so sicer dostopne na portalu Funding & Tender Opportunities. O vseh novostih vas bomo pravočasno obvestili, spremljajte nas tudi FB in Twitter @CEDSlovenia, berite e-novice CED.

Vabljeni na naše dogodke!

Za zainteresirane deležnike in prijavitelje na razpise Ustvarjalna Evropa za leto 2022 bomo organizirali dogodke, ki so vam lahko v pomoč pri pridobivanju informacij, oblikovanju projektnih idej in/ali pripravi projektnih vlog:
Delavnica za prijavitelje Kultura projekti sodelovanja, 4. marec
Delavnica za prijavitelje MEDIA Mreže evropskih festivalov, 11. marec
Mala šola kulturnega menedžmenta, 8. marec, 5. in 12. april

Ali ste vedeli, da …
… sta Evropski zeleni dogovor in enakost spolov pomembni prednostni nalogi Ustvarjalne Evrope?
… je Evropska komisija objavila novo publikacijo Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization, s projekti sodelovanja – tudi s slovensko udeležbo –, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije?
… je Evropska komisija vzpostavila nov interaktivni vodnik, ki prikazuje vse možnosti financiranja, ki so na ravni EU na voljo za kulturne in ustvarjalne sektorje.