Novice

Ustvarjalna Evropa: kje najdem dokumentacijo za poročanje?

Koristna vsebina za vse izvajalce projektov s podporo prejšnje generacije programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020), ki zaključujete projekt in pripravljate končno poročilo.

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, namenjen promociji evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanju čezmejnega sodelovanja in povečanju njihovega prispevka k rasti in novim delovnim mestom. Aktualni program se izvaja v obdobju 2021–2027, vsebina tega članka pa je namenjena IZVAJALCEM (koordinatorjem) projektov, ki ste prejeli podporo v okviru razpisov prejšnje generacije Ustvarjalne Evrope, tj. v obdobju 2014–2020, in ste v zaključni fazi izvajanja projekta – pripravljate projektno dokumentacijo.

Kako do projektne dokumentacije za poročanje?

Izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) ima od 1. februarja 2021 novo spletno stran. EACEA sporoča, da so vse informacije, dokumenti in spletne strani s starega spletnega EACEA shranjeni v arhivu. Tam najdete tudi vse informacije, povezane s prejšnjo generacijo programa Ustvarjalna Evropa: o preteklih razpisih za zbiranje predlogov, rezultatih izbora, publikacijah in gradivu za vizualno podobo generacije programov 2014–2020 in tudi dokumentacijo in navodila za poročanje.

Informacije in napotke v zvezi s tekočimi projekti, podprtimi v prejšnjem programskem obdobju, pa najdete tudi na novi spletni strani EACEA:
1. Upravičenci do podpore poiščite Ustvarjalno Evropo za programsko obdobje 2014–2020 (Creative Europe) in se pomaknite do dna strani, kjer je dostopen iskalnik (filter by).
2. V iskalniku (filter by) poiščite razpisno shemo, npr. Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans 2019 Creative Europe – EACEA 39/2019 ali Support for Development of Audiovisual Content – Single Project 2020 Creative Europe – EACEA/17/2019, na kateri ste uspešno kandidirali in zdaj zaključujete projekt.
3. Kliknite na izbrano razpisno shemo in poiščite zavihek, namenjen upravičencem, glej PAGE CONTENTS, Beneficiaries space. Tam najdete dokumentacijo za poročanje – Reporting.

V zvezi s poročanjem se obrnite na svojega skrbnika pogodbe pri EACEA (Project Officer).

Priporočamo:
* Kako pravilno navajati podporo programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020?
* O novi Ustvarjalni Evropi 2021–2027.
* Funding & Tender Opportunities – portal, ki vključuje informacije o aktualnih razpisih EU za sofinanciranje projektov, tudi za področje kulture.