Novice

Kako pravilno navajati podporo programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020?

Vse, ki še izvajate projekte Ustvarjalna Evropa, podprte v obdobju 2014–2020, opozarjamo na pravilno rabo logotipov programa. Tukaj je nekaj nasvetov za promocijo in uporabo logotipa.

Vodja projekta in partnerji morajo jasno navesti podporo Evropske unije v vseh publikacijah ali v zvezi z dejavnostmi, za katere se podpora uporablja. Ime in logotip programa Ustvarjalna Evropa morata biti objavljena na vidnem mestu v vseh publikacijah, na plakatih, v programih in drugih izdelkih, ustvarjenih v okviru ene ali več sofinanciranih dejavnosti. Podpora upravičencu se lahko namreč sorazmerno zniža, če se ta zahteva ne upošteva v celoti!

Promocija

Vse sofinancirane dejavnosti morajo prispevati k promociji programa Ustvarjalna Evropa, še posebej med trajanjem projekta. Tudi pri komuniciranju z mediji je treba podporo EU jasno navesti! 

Prepoznavnost

Pri dejavnostih in izdelkih, sofinanciranih v okviru programa, mora biti jasno navedeno, da so prejeli podporo Evropske unije, tudi pri komuniciranju z mediji. Poleg tega morajo uporabniki ime in logotip programa Ustvarjalna Evropa objaviti na vidnem mestu v vseh svojih publikacijah, na plakatih, v programih in drugih izdelkih, ustvarjenih v okviru sofinanciranih dejavnosti. 

Navodila za uporabo logotipa

Logotip programa (Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura / MEDIA) je dostopen na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA, skupaj s smernicami uporabe grafične podobe. Nujno preverite smernice za uporabo grafične podobe programa, vsak koristnik naj upošteva določila in navodila iz zadevne pogodbe z EACEA. Podpora se upravičencu lahko sorazmerno zniža, če se ta zahteva ne upošteva v celoti!

Publikacija

Publikacijo morate nujno opremiti tudi s spodnjim besedilom:
Slovenščina: Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
Angleščina: This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ostale jezikovne različice in logotip programa Ustvarjalna Evropa so dostopni na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA.

Animirani logo podprograma MEDIA

Novi animirani logo podprograma MEDIA, ki ga od 2018 naprej morajo uporabljati vsi podprti filmi in projekti v svojih avdiovizualnih gradivih (filmski trailerji, zaključne špice; povzetki dogodkov, festivalski napovedniki itd.) je dostopen tukaj. Na isti povezavi so dostopna tudi splošna navodila za uporabo CGP in logo MEDIA v vektorski obliki. Uporaba mora biti usklajena s poglavjem Visibility v pogodbi o financiranju.