Novice

Motovila ponovno vabi na KULtorke

Brezplačno individualno svetovanje o Ustvarjalni Evropi je uporabnikom spet na voljo. Spletna stran CED Slovenija sicer trenutno ne ponuja informacij o izvajanju aktivnosti novega programa. V pripravi so nove spletne vsebine …

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 12. oktobra 2021

Motovila je v Sloveniji vzpostavila enega najbolj kompetentnih in uspešnih Centrov Ustvarjalna Evropa (CED) znotraj evropske mreže, kar se kaže tudi v odličnih rezultatih Slovenije v okviru prejšnje generacije programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020). Veseli nas, da smo zaključili vse formalnosti za pričetek izvajanja nalog CED Slovenija. Ob podpori Ministrstva za kulturo in Evropske komisije zato lahko domačemu sektorju od oktobra dalje ponovno omogočamo brezplačno svetovanje in strokovno podporo za mednarodno kulturno sodelovanje. Vse, ki vas zanima sodelovanje v programu Ustvarjalna Evropa, zato ponovno vabimo na KULtorke, namenjene brezplačnemu individualnemu svetovanju.

Nova Ustvarjalna Evropa premika meje!
26. maja 2021 je Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa 2021–2027 začela izvajati nove ukrepe za podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v Evropi in zunaj nje. Proračun programa v letu 2021 znaša rekordnih 300 milijonov evrov.
Celotni 7-letni proračun Ustvarjalne Evrope je v primerjavi s prejšnjim programskim obdobjem višji za 63 % in znaša 2,4 milijarde evrov. S temi sredstvi bo Ustvarjalna Evropa pomagala:

  • zaščititi, razvijati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost ter dediščino;
  • povečati konkurenčnost in gospodarski potencial kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti AV sektorja.

Sredstva bodo namenjena kulturnim delavcem in ustvarjalcem za medsektorsko in mednarodno sodelovanje ter iskanje dodatnih priložnosti za doseganje novih občinstev, in sicer v okviru treh sklopov:

KULTURA, ki za vse kulturne in ustvarjalne sektorje (razen avdiovizualnega in filmskega sektorja) vključuje:
*horizontalne ukrepe s podporo za projekte kulturnega sodelovanja, mreže poklicnih organizacij, platforme za promocijo evropskih umetnikov in del, programe za individualno mobilnost;
*sektorsko podporo na področju glasbe, knjige in založništva, kulturne dediščine in arhitekture ter drugih sektorjev;
*posebne ukrepe za nagrajevanje in spodbujanje odličnosti in ustvarjalnosti, kot so nagrade za književnost, glasbo, arhitekturo in kulturno dediščino, evropske prestolnice kulture in znak evropske dediščine.

MEDIA, ki avdiovizualnim in filmskemu sektorju v različnih tematskih sklopih omogoča podporo za razvoj AV projektov, distribucijo, promocijo evropskih filmov, televizijskih vsebin in videoiger ter strokovna usposabljanja za producente, režiserje in scenariste idr. AV strokovnjake. Podpira tudi mreže evropskih filmskih festivalov in kinematografov.

MEDSEKTORSKI SKLOP spodbuja sodelovanje med ustvarjalnimi sektorji in po novem vključuje tudi sektor novičarskih medijev.

*Kaj vse prinaša nova Ustvarjalna Evropa, preverite v letaku Komisije TUKAJ.
*Uredba (EU) 2021/818 EP in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi Ustvarjalne Evrope.
*Seznam tretjih držav, ki so upravičene do sodelovanja v Ustvarjalni Evropi.
*POMNITE: Razpisni postopek v celoti poteka na spletu: prijave, spremljanje izvajanja in poročanje o podprtih projektih poteka elektronsko in brezpapirno na portalu Funding & Tender Opportunities.

Trenutno je odprt razpis Ustvarjalna Evropa MEDIA: Sodelovanje med producenti – European Co-development, CREA-MEDIA-2021-CODEV: rok 17. november 2021 ob 17:00. Razpisna dokumentacija je dostopna na portalu Funding & Tender Opportunities.

Aktivnosti Centra Ustvarjalna Evropa (CED Slovenija) Motovila izvaja s podporo Ministrstva za kulturo RS in Evropske komisije (Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo ter Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo).