Novice

Rezultati razpisa za projekte vključevanja beguncev

Ad hoc objavljen razpis Ustvarjalne Evrope je zbudil veliko zanimanja, kljub opozorilu, da bo Evropska komisija podprla omejeno število projektov. Med več kot 1.200 organizacijami, ki so kandidirale v vlogi vodje ali partnerja, je uspelo dvema slovenskima – Koroški galeriji likovnih umetnosti in podjetju Inter-kulturo iz Maribora. Čestitamo!

Rezultati · 10. oktobra 2016
Refugee-integration-projects
Vir: Evropska komisija.

Izvajalska agencija EACEA je 7. oktobra 2016 objavila rezultate razpisa za vključevanje beguncev (EACEA/12/2016), namenjenega podpori kulturnih, avdiovizualnih in medsektorskih projektov, katerih cilj je olajšati vključevanje beguncev v evropske skupnosti, in je del posebnih ukrepov v okviru medsektorskega sklopa Ustvarjalne Evrope.

Na EACEA je prispelo 273 vlog, čeprav je bilo že ob objavi razpisa znano, da bo Evropska komisija podprla omejeno število projektov. Izbranih je 12 projektov (4,4-odstotna uspešnost), ki bodo skupaj prejeli 2.352.965,46 EUR podpore EU. V izjemni konkurenci prispelih vlog je bilo za končni izbor potrebno zbrati kar 91 točk od 100 možnih.

Na razpisu je sodelovalo 1.127 organizacij iz 38 držav, največ iz Italije (204) in Grčije (102), tudi 46 iz Slovenije. Skupaj v 12 podprtih projektih sodeluje 62 organizacij (5,5-odstotna uspešnost glede na vse sodelujoče organizacije) iz 20 držav, pri čemer partnerstvo v projektu v povprečju sestavlja pet partnerjev (pogoj je bil vsaj tri organizacije iz dveh držav).

Največ podprtih organizacij je iz Italije (17) in Švedske (9), partnersko sodelovanje je večinoma osredotočeno na države srednje in vzhodne Evrope. Poleg Italije pri projektih t. i. evropskega juga sodelujejo tudi organizacije iz Grčije (3), Španije (3), Malte in Turčije (1). Razpon držav z vodjami projektov je nekoliko bolj zožen, saj so kar pri šestih projektih vodje iz severa (!) Evrope, in sicer iz Velike Britanije (3), Švedske (2) in Danske (1); iz srednje in vzhodne Evrope dva projekta, tj. po en iz Poljske in Hrvaške (vključena dva slovenska partnerja!); iz evropskega juga pa Italija (2), Španija (1) in Francija (1).

Pri podprtem projektu Story time – connecting people with the power of art bosta kot partnerja sodelovali tudi dve slovenski organizaciji, in sicer Koroška galerija likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca in Inter-kulturo iz Maribora. Vodja projekta je hrvaška organizacija Izvori, ki bo za projekt skupaj prejela 199.988,99 EUR (80 %) podpore EU, od tega slovenska partnerja skupaj 60.906,11 EUR. Pri projektu sicer sodelujeta še Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie iz Avstrije in Studio Gaus gmbh iz Nemčije.

Ciljna publika večine projektov so otroci, mladi in ženske, sektorsko pa projekti pokrivajo različne dejavnosti od avdiovizualnega področja, uprizoritvenih umetnostih do humanitarne pomoči, izobraževanja oz. usposabljanja in prostovoljnega dela s vključitvijo knjižnic, organizacij civilne družbe in muzejev.

Glavna področja v 12. podprtih projektih so pripovedovanje zgodb beguncev, povezovanje AV sektorja s kulturnim, delavnice in usposabljanje beguncev oz. izmenjava znanj, digitalna umetnost, ki vključuje platformo za zbiranje zgodb beguncev z orodji za prevajanje in interaktivnimi zemljevidi.

POZOR: Begunska problematika ostaja pomembna tema Ustvarjalne Evrope tudi v prihodnje: prednostne naloge razpisa za projekte sodelovanja za leto 2017 (podprogram Kultura) po novem izpostavljajo tudi medverski dialog in spodbujanje vključevanja beguncev.

Rezultati-begunci-analiza.docx