Podpora za projekte vključevanja beguncev

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - medsektorski sklop 
Leto
2016 
Oznaka
EACEA/12/2016 
Rok
četrtek, 28. april 2016 rezultati

Rezultati za rok 28. april 2016

Ad hoc objavljen razpis Ustvarjalne Evrope je zbudil veliko zanimanja, kljub opozorilu, da bo Evropska komisija podprla omejeno število projektov. Med več kot 1.200 organizacijami, ki so kandidirale v vlogi vodje ali partnerja, je uspelo dvema slovenskima – Koroški galeriji likovnih umetnosti in podjetju Inter-kulturo iz Maribora. Čestitamo! Več o rezultatih tukaj.

Namen razpisa

Razpis (Support for refugee integration, EACEA/12/2016) je namenjen podpori kulturnih, avdiovizualnih in medsektorskih projektov, katerih cilj je olajšati vključevanje beguncev v evropske skupnosti s spodbujanjem spoštovanja in razumevanja različnosti, demokratičnih vrednot in državljanstva, medkulturnega dialoga, strpnosti in spoštovanja drugih kultur.

Upravičeni prijavitelji

Do podpore bodo upravičeni projekti, ki bodo vključevali vodjo projekta in vsaj dva partnerja, s sedežem v vsaj dveh različnih državah, članicah podprograma Kultura. Vodja projekta in vsaj en partner je pravna oseba in je iz ene od upravičenih držav:
– države članice EU;
– države EGP/EFTA: Islandija in Norveška;
– države kandidatke: Turčija, Albanija, Srbija, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija;
– morebitne države kandidatke: Bosna in Hercegovina.Vodja projekta in vsaj en partner morata biti dejavna na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Vsak dodaten partner je lahko iz drugega področja, kot so npr. javno, socialno, zdravstveno varstvo; izobraževanje ali druga področja, ki so lahko v pomoč pri vključevanju beguncev.

Posamezniki do podpore niso upravičeni.

Upravičeni projekti

Komisija bo podprla projekte, ki so lahko:
– pomoč beguncem in priseljencem za druženje in izražanje (brez takojšnje jezikovne asimilacije);
– platforme za učenje v širšem smislu, ki spodbujajo spoštovanje in razumevanje različnosti, medkulturnih in državljanskih kompetenc, demokratičnih vrednot in državljanstva;
– omogočajo državljanom EU priložnost za učenje iz in razumevanje vrednot in kultur beguncev in priseljencev;
– podpirajo predstavitve in soustvarjanje kulturnih in / ali avdiovizualnih del po vsej Evropi;
– ponujajo možnost sodelovanja z organizacijami v drugih sektorjih z namenom spodbujanja bolj celovitih, hitrih, učinkovitih in dolgoročnih rešitev za ta globalni izziv.Projekt lahko traja največ 24 mesecev.

Merila za dodelitev podpore

Projekti bodo ocenjeni na podlagi meril za upravičenost, izključitev, izbiro in dodelitev podpore. Merila se nanašajo na:
– ustreznost vsebine projekta in strategijo projekta (40 točk);
– kakovost vsebine projekta in dejavnosti partnerskega sodelovanja (30 točk);
– razširjanje in potencialni vpliv projekta (30 točk).

Vrsta in obseg podpore

V okviru razpisa je na voljo približno 1,6 milijona EUR sredstev EU, podprtih pa bo približno 8–12 projektov. Podpora za posamezni projekt bo znašala najmanj 100.000 in največ 200.000 EUR oz. do 80 % upravičenega proračuna projekta.

Upravičeni stroški

Preverite navodila v smernicah (Guidelines).
Objava razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani Izvajalske agencije (EACEA).
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz smernic, vložiti pa jih je treba na predvidenih e-obrazcih.
Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec. Preveri, kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Rok za oddajo vlog je 28. april 2016 do 12. ure po srednjeevropskem času.Predvidena časovnica razpisa

Predvidena časovnica Datum
Objava razpisa marec 2016
Rok za oddajo vlog 28. april 2016
Obdobje ocenjevanja 3 mesece
Obveščanje prijaviteljev avgust 2016
Sporazum o podpori september 2016
Začetek projekta september–december 2016

 

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom se obrnite na ekipo CED Slovenija.

KULTorki
Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu) ali na naslov EACEA-REFUGEE-INTEGRATION-PROJECTS@ec.europa.eu.