Novice

Objavljen razpis za projekte literarnega prevajanja 2016!

Rok za oddajo vlog na razpis EACEA 13/2016 je 27. april 2016. Pomnite, da je na dan roka za oddajo vloge v Sloveniji državni praznik.

Kultura · 8. marca 2016

Evropska komisija je 8. marca 2016 objavila razpis EACEA 13/2016 za projekte literarnega prevajanja. Glavni cilji podpore za omenjene projekte so podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti v EU in drugih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, in spodbujanje nadnacionalnega kroženja visokokakovostnih literarnih del, kot tudi izboljšanje dostopa do teh literarnih del v EU in zunaj nje ter doseganje novih občinstev.

Objava razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani Izvajalske agencije (EACEA).
Smernice razpisa za evropske platforme (guidelines).
Več o razpisu tudi na CED Slovenija.

Rok za oddajo vlog je 27. april 2016. POMNITE, da je na dan roka za oddajo vloge v Sloveniji državni praznik. Pomeni, da zaradi tega Izvajalska agencija ne bo odobrila podaljšanja roka za oddajo vloge. Prijavitelji morajo to upoštevati pri načrtovanju oddaje vloge.

Izvajalska agencija bo uspešne prijavitelje obveščala septembra 2016, začetek izvajanja projekta bo upravičen od januarja–februarja 2017.

Za poglobljeno individualno svetovanje se oglasite na KULTorku. Delavnica za projekte literarnega prevajanja, namenjena založnikom, bo v Ljubljani, 22. marca (Kult3000).