Novice

Razpis za pilotni projekt »Mobilnost ustvarjalcev«

Evropska komisija je objavila razpis za podporo pilotnemu projektu Makers’ Mobility, s katerim želi preskusiti politike in ukrepe za podporo mobilnosti med kulturnim in ustvarjalnimi sektorji ter ustvarjalnimi središči (hubi, fablabi, inkubatorji, ipd.). Rok za oddajo vlog: 12. avg. 2019.

Splošni cilj tega pilotnega projekta je opredeliti in preskusiti politike in ukrepe, ki podpirajo mobilnost in izmenjavo izkušenj med kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji ter ustvarjalnimi središči (creative hubs, maker-spaces, fab-labs, incubators); formalnega in neformalnega učenja ter sistemov za razvoj spretnosti preko medsektorskega sodelovanja.

Namen razpisa Makers’ Mobility (EAC/S09/2019) je izbrati organizacijo ali evropsko mrežo, ki bo usklajevala in organizirala različne dejavnosti z ustvarjalci, ustvarjalnimi središči, laboratoriji, inkubatorji ipd., z njihovo neposredno vključitvijo v projekt. Podpora v višini 350.000 EUR bo namenjena enemu projektu za obdobje 18 mesecev s pričetkom izvajanja v začetku leta 2020.

Rok prijave je 12. avgust 2019.
Več informacij in razpisna dokumentacija dostopna preko spleta Evropske komisije: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s09-2019_en.

Pilotni projekt naj bi bil prvi korak k razvoju evropskega okvira, katerega cilj je povečati mobilnost ustvarjalcev in izmenjavo dobrih praks.

V BRANJE PRIPOROČAMO:
Znani rezultati prvega razpisa za mobilnost i-Portunus
Objavljen drugi razpis i-Portunus za podporo individualni mednarodni mobilnosti (rok 24. 6. 2019)
Mobilnost za ustvarjalnost: Ključna je odgovornost!
Mobility is the backbone of international cultural cooperation
Giving individual artists and cultural professionals the initiative (pogled Evropske komisije na mobilnost v kulturi post 2020).

#Mobility4Creativity