Novice

Razpis Music moves Europe – Spletna in tradicionalna (off-line) distribucija

Evropska komisija je v okviru pobude »Music Moves Europe« objavila razpis v paketu ukrepov za glasbeni sektor, in sicer razpis za spletno in tradicionalno (off-line) dsitribucijo. Novi rok za prijave: 17. sept. 2018 (13:00 CET).

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 13. septembra 2018

Razpis Music Moves Europe – Spletna in tradicionalna (off-line) distribucija

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov (EAC/S19/2018) je podpreti do 10 projektov, namenjenih spletni ali tradicionalni (off-line) distribuciji glasbe, novim pobudam in start-up podjetjem, ki bodo spodbujala raznolikost in povečala kroženje evropske glasbe v državah članicah ter predlagala rešitve za obstoječe ovire, kot je razdrobljenost trga zaradi jezikovnih ovir, in na ta način spodbudila promocijo in prepoznavnost glasbenega repertoarja preko nacionalnih meja znotraj Evrope.

*Novi rok za prijave je 17. september 2018 (13:00 CET).
Več o razpisu in razpisna dokumentacija na spletu EK.

Music Moves Europe – paket ukrepov za glasbeni sektor

Razpis je del paketa ukrepov, za katerega je Evropski parlament v letu 2018 zagotovil proračun v višini 1,5 milijona EUR. Namen različnih ukrepov pod skupnim nazivom Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent je preizkusiti raznovrstne možnosti za bolj ciljno financiranje EU po letu 2020 za glasbeni sektor.
Pripravljalne ukrepe bo Komisija izvedla spomladi 2018, in sicer z objavo dveh pozivov za zbiranje ponudb in dveh javnih razpisov. Zgornji razpis je eden od štirih ukrepov Music Moves Europe, ki sicer obsegajo:

(a) Študija o strategiji za izvoz evropske glasbe izven Evrope, rok: 29. jun. 2018.
(b) Študija izvedljivosti za vzpostavitev Evropskega glasbenega observatorija in analiza potreb po financiranju glasbenega sektorja, rok: 2. jul. 2018.
(c) Program usposabljanja za mlade glasbene strokovnjake, rok: 27. avg. 2018.
(d) Spletna in tradicionalna (off-line) distribucija, rok: 17. sept. 2018.

Zakaj EU podpira glasbeni sektor?

Glasba predstavlja pomemben steber evropske kulture in igra ključno vlogo tudi v gospodarskem smislu – zaposluje več ljudi kot film in ustvarja prihodke v višini več kot 25 milijard EUR letno. Je tudi bistveni element evropske kulturne raznolikosti in njena moč prispevati k pozitivnim spremembam na številnih ravneh družbe je nedvoumna. Se pa evropski glasbeni sektor v zadnjem desetletju sooča tudi z izzivi, ki jih je prinesel digitalni premik in povečana konkurenca globalnih akterjev. Na te izzive je skušala Evropska komisija najti odgovore s pomočjo pobude Music Moves Europe.

Konec leta 2015 je Komisija začela dialog s predstavniki evropskega glasbenega sektorja, da bi opredelila ključne izzive in možne načine za njihovo reševanje, vključno s podporo EU. Pobuda Music Moves Europe je od takrat postala okvir za razprave, različne pobude in ukrepe EU za spodbujanje raznolikosti in konkurenčnosti evropskega glasbenega sektorja v smislu politik in financiranja. Eden pomembnih rezultatov tega dialoga je poročilo posebne delovne skupine za glasbo (AB Music Working Group), ki je nastalo leta 2016. Poročilo priporoča, da je treba podpirati ustvarjanje glasbe, spodbujati glasbeno raznolikost in bolj učinkovito raziskati priložnosti, ki jih ponujajo spletna in “offline” distribucija.

Evropska komisija se od leta 2017 udeležuje enega največjih glasbenih sejmov MIDEM, kjer je predstavila primere dobre prakse zagonskih podjetij v glasbi, med njimi tudi slovenski Viberate.

(*Rok prijave je zdaj podaljšan; prej do 10. sept. 2018.)