Novice

Javno naročilo Music moves Europe – Študija o evropski strategiji za izvoz glasbe

Evropska komisija je v okviru pobude »Music Moves Europe« objavila javno naročilo v paketu ukrepov za glasbeni sektor, in sicer razpis za pripravo predloga strategije za izvoz glasbe. Rok za prijave: 29. jun. 2018 (12:00 CET).

Javno naročilo Music Moves Europe – Študija o evropski strategiji za izvoz glasbe

Splošni cilj tega poziva (EAC/13/2018) je pripraviti predlog evropske strategije za izvoz glasbe, ki bo promovirala evropsko glasbeno raznolikost in talent zunaj evropskih meja ter povečala konkurenčnost evropskega glasbenega sektorja na mednarodnem trgu.
Strategija bo nacionalnim in evropskim oblikovalcem politik pomagala pri sprejemanju bolj strokovnih odločitev v zvezi z glasbenim izvozom, nosilcem odločanja v glasbenem sektorju pa bo omogočila, da prilagodijo ali uskladijo svoje odločitve na tem področju.

O razpisu in dostop do dokumentacije tukaj.
Rok za prijave je 29. junij 2018 (12:00 CET).

Music Moves Europe – paket ukrepov za glasbeni sektor

Javno naročilo je del paketa ukrepov, za katerega je Evropski parlament v letu 2018 zagotovil proračun v višini 1,5 milijona EUR. Namen različnih ukrepov pod skupnim nazivom Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent je preizkusiti raznovrstne možnosti za bolj ciljno financiranje EU po letu 2020 za glasbeni sektor.
Pripravljalne ukrepe bo Komisija izvedla spomladi 2018, in sicer z objavo dveh pozivov za zbiranje ponudb in dveh javnih razpisov. Zgornji razpis je eden od štirih ukrepov Music Moves Europe, ki sicer obsegajo:

(a) Študija o strategiji za izvoz evropske glasbe izven Evrope, rok: 29. jun. 2018.
(b) Študija izvedljivosti za vzpostavitev Evropskega glasbenega observatorija in analiza potreb po financiranju glasbenega sektorja, rok: 2. jul. 2018.
(c) Program usposabljanja za mlade glasbene strokovnjake, rok: 27. avg. 2018.
(d) Spletna in tradicionalna (off-line) distribucija, rok: 17. sept. 2018.

Zakaj EU podpira glasbeni sektor?

Glasba predstavlja pomemben steber evropske kulture in igra ključno vlogo tudi v gospodarskem smislu – zaposluje več ljudi kot film in ustvarja prihodke v višini več kot 25 milijard EUR letno. Je tudi bistveni element evropske kulturne raznolikosti in njena moč prispevati k pozitivnim spremembam na številnih ravneh družbe je nedvoumna. Se pa evropski glasbeni sektor v zadnjem desetletju sooča tudi z izzivi, ki jih je prinesel digitalni premik in povečana konkurenca globalnih akterjev. Na te izzive je skušala Evropska komisija najti odgovore s pomočjo pobude Music Moves Europe.

Konec leta 2015 je Komisija začela dialog s predstavniki evropskega glasbenega sektorja, da bi opredelila ključne izzive in možne načine za njihovo reševanje, vključno s podporo EU. Pobuda Music Moves Europe je od takrat postala okvir za razprave, različne pobude in ukrepe EU za spodbujanje raznolikosti in konkurenčnosti evropskega glasbenega sektorja v smislu politik in financiranja. Eden pomembnih rezultatov tega dialoga je poročilo posebne delovne skupine za glasbo (AB Music Working Group), ki je nastalo leta 2016. Poročilo priporoča, da je treba podpirati ustvarjanje glasbe, spodbujati glasbeno raznolikost in bolj učinkovito raziskati priložnosti, ki jih ponujajo spletna in “offline” distribucija.

Evropska komisija se od leta 2017 udeležuje enega največjih glasbenih sejmov MIDEM, kjer je predstavila primere dobre prakse zagonskih podjetij v glasbi, med njimi tudi slovenski Viberate.