Novice

Radio Študent uspel na razpisu Music Moves Europe

Zdaj je uradno! Radio Študent je skupaj s partnerji uspel na razpisu Music Moves Europe – Online and Offline Distribution, na katerem je bilo sicer izbranih zgolj 9 projektov – 5 pobud posameznih organizacij in 4 projekti, ki bodo izpeljani v obliki partnerskih konzorcijev. Čestitamo!

Rezultati · 19. junija 2019
Vir: FB @CreativeEurope.

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov (EAC/S19/2018) je podpreti do 10 projektov, namenjenih spletni ali tradicionalni (off-line) distribuciji glasbe, novim pobudam in start-up podjetjem, ki bodo spodbujala raznolikost in povečala kroženje evropske glasbe v državah članicah ter predlagala rešitve za obstoječe ovire, kot je razdrobljenost trga zaradi jezikovnih ovir, in na ta način spodbudila promocijo in prepoznavnost glasbenega repertoarja preko nacionalnih meja znotraj Evrope.

Na razpis je prispelo 51 vlog, skupaj je izbranih 9 projektov, in sicer 5 pobud posameznih organizacij in 4 projekti, ki bodo izpeljani v obliki partnerskih konzorcijev. Med njimi tudi en pod vodstvom slovenskega koordinatorja, Radia Študent!

Evropska komisija bo podporo dodelila naslednjim upravičencem:
1. La Cupula Music (Sonosuite)
2. Digital Music Solutions (NOMADMUSIC)
3. World Airplay Radio Monitor (WARM)
4. EVEARA Limited
5. GET a GIG GmbH (gigmit)

Evropska komisija bo podporo dodelila naslednjim konzorcijem:
1. Zavod Radio Študent v konzorciju z Udruga Radio Student; Verein Freies Radio Wien; Radio Campus za projekt RadioMuse
2. Eastaste Group v konzorciju z Szendrey-Nagy Olivér Zoltan; APP EVEREST BT.; Agape 03 BT
3. Berlin 3 Services GmbH (Berlin3) v konzorciju z Morr Music Distribution GmbH; PRO Agency GmbH
4. Association EUROPAVOX v konzorciju z SAS EUROPAVOX

Ta razpis je bil eden od štirih ukrepov v okviru pobude Music Moves Europe – paketa ukrepov za glasbeni sektor, za katerega je Evropski parlament v letu 2018 zagotovil proračun v višini 1,5 milijona EUR. Namen različnih ukrepov pod skupnim nazivom Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent je preizkusiti raznovrstne možnosti za bolj ciljno financiranje EU po letu 2020 za glasbeni sektor. V sklopu pobude je predvideno:
(a) Študija o strategiji za izvoz evropske glasbe izven Evrope.
(b) Študija izvedljivosti za vzpostavitev Evropskega glasbenega observatorija in analiza potreb po financiranju glasbenega sektorja.
(c) Program usposabljanja za mlade glasbene strokovnjake.
(d) Spletna in tradicionalna (off-line) distribucija.

Rezultati razpisa Music Moves Europe – Online and Offline Distribution (EAC/S19/2018) so objavljeni na spletu Evropske komisije tukaj.