Novice

Seznam

Arhitektura, oblikovanje in uporabne umetnosti


Več

Mladinska umetnost za zemljo (YAFE)

23. avgusta 2023

Projekt Mladinska umetnost za zemljo – Youth Art for the Earth (YAFE) je nastal kot pobuda Paint the Change, ki je bila ustanovljena leta 2015, da bi združila družbeno akcijo in ulično umetnost. Izdelali so več kot 60 fresk (muralov) po vsem svetu, na vseh celinah, in pritegnili milijone ljudi prek digitalnih in televizijskih medijev […]

Mladinska umetnost za zemljo (YAFE)
Več

Made In 2.0

6. junija 2023

Platforma za sodobno rokodelstvo in oblikovanje MADE IN je pobuda, ki združuje raziskovanje, oblikovanje in dediščino ter spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja med tradicionalnimi rokodelci, sodobnimi oblikovalci in drugimi strokovnjaki na področju kulture in znanosti. Loteva se osrednjih vprašanj, povezanih z ohranjanjem bogate evropske rokodelske dediščine in preučevanjem novih načinov aktualizacije tradicionalnega rokodelskega znanja in […]

Made In 2.0
Več

ARCH-E, Evropska platforma za arhitekturne natečaje

6. junija 2023

Glavni cilj projekta ARCH-E, Evropska platforma za arhitekturne natečaje (European platform for architectural competitions), v katerem sodeluje 10 partnerjev in 5 pridruženih partnerjev, je spodbujanje odličnosti arhitekturnih rešitev v evropskem grajenem okolju z večjo uporabo arhitekturnih natečajev in premagovanje različnih ovir pri čezmejnem sodelovanju na področju arhitekturnih storitev. Oblika in izvedba natečajev se v posameznih […]

ARCH-E, Evropska platforma za arhitekturne natečaje
Več

Open House Europe

5. junija 2023

Open House Europe je projekt, ki želi spodbuditi bolj vključujočo razpravo o arhitekturi kot skupni evropski identiteti, približati vrednote kakovostnih prostorov širši javnosti in opolnomočiti državljane, da se zavzemajo za dobro zasnovano grajeno okolje. Projekt, ki ga koordinira Architektūros fondas iz Vilne v Litvi, vključuje partnerske organizacije iz Češke, Estonije, Nemčije, Grčije, Irske, Italije, Portugalske, […]

Open House Europe
Več

Rediscover Traditional Knowledge in European Creative Industries

2. junija 2023

With reDiscover project we want to bring traditional craftmanship closer to contemporary designers with innovative approaches. Our initiative has two main objectives: we want to put traditional knowledge at the service of modern design and fashion, and preserve old techniques and know-hows for next generations as our common value. European traditional knowledge is an untapped […]

Rediscover Traditional Knowledge in European Creative Industries
Več

Public Space 4 Her – PS4Her

2. junija 2023

Public space for her je štiriletni projekt, ki poteka v sodelovanju s tremi organizacijami: Alive Architecture (Belgija), Urban Gorillas (Ciper) in Prostorož (Slovenija). Namen projekta je nasloviti in izboljšati vključevanje mladih deklet, starih med 13 in 18 let, v načrtovanje in rabo javnih površin ter ozaveščanje o pomenu inkluzivnih javnih prostorov za družbo kot celoto […]

Public Space 4 Her – PS4Her
Več

Future DiverCities: preoblikovanje kulturne regeneracije

9. maja 2023

Future DiverCities je panevropski projekt, ki si prizadeva za sistematizacijo različnih ekosistemskih in ekoloških strategij pri kulturni regeneraciji mest. Koalicija 13 partnerjev iz 10 različnih držav bo pilotno preizkusila nove, na kulturi temelječe uporabe praznih mestnih zemljišč, spodbujala k medsektorskem učenju ter razvijala nove pristope in prakse kulturne urbane regeneracije. Društvo Trajna je v okviru […]

Future DiverCities: preoblikovanje kulturne regeneracije
Več

LINA – Learn, Interact, and Network in Architecture

11. avgusta 2022

Ljubljanska Fakulteta za arhitekturo koordinira novo evropsko arhitekturno platformo LINA, ki bo nasledila platformo Future Architecture. Projekt je namenjen podpori mladih strokovnjakov, povezuje pa 28 evropskih in sredozemskih organizacij. Cilj platforme bo mobilizirati evropski arhitekturni sektor za čiste, krožne in trajnostne arhitekturne projekte v povezavi z novim evropskim Bauhausom. Prizadevanja za spopadanje s podnebnimi in […]

LINA – Learn, Interact, and Network in Architecture
Več

SMOTIES – Humana mesta. Ustvarjalnost v majhnih in odmaknjenih krajih

8. junija 2022

Mreža Humana mesta je bila vzpostavljena leta 2006 kot platforma za interdisciplinarne izmenjave na področju prticipativnega oživljanja javnih prostorov. Mrežo sestavlja 10 evropskih partnerjev, aktivnosti v Sloveniji vodi Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Leta 2018 je partnerstvo s svojimi aktivnostmi v Aziji postalo globalno. Novo nadaljevanje Humanih mest (HUMAN CITIES – Creative works with small and remote […]

SMOTIES – Humana mesta. Ustvarjalnost v majhnih in odmaknjenih krajih
Več

NEO ART, Romunija

1. aprila 2022

They are looking for a cultural organization that has experience in implementing European cooperation projects and can provide know-how, and also has experience in the cultural fields, networks and platforms. They are also interested in participating as a partner in other small or medium projects.