Novice

Pripravite se na Brexit …

… je sporočilo Evropske komisije, ker je vse bolj verjetno, da bo Združeno kraljestvo 12. apr. 2019 zapustilo EU brez dogovora. Možna dva scenarija za organizacije, ki sodelujejo v projektih s podporo Ustvarjalne Evrope (MEDIA in Kultura).

Evropska komisija je zaradi vse večje možnosti, da bo Združeno kraljestvo 12. apr. 2019 izstopilo iz Evropske unije brez dogovora, 25. mar. 2019, zaključila priprave na tak scenarij. Hkrati poziva vse državljane in podjetja EU, da se seznanijo s posledicami možnega izstopa brez dogovora in pripravijo nanje. Izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora ni zaželen, vendar je EU nanj pripravljena, sporoča Komisija.

Evropski svet (člen 50) je 21. mar. 2019 odobril podaljšanje datuma odhoda Združenega kraljestva do 22. maja 2019, če bo spodnji dom britanskega parlamenta odobril Sporazum o izstopu najpozneje do 29. marca 2019. Če spodnji dom Sporazuma o izstopu do takrat ne bo odobril, bo Evropski svet odobril podaljšanje do 12. aprila 2019. To pomeni, da če Sporazum o izstopu ne bo ratificiran do petka, 29. marca, se lahko 12. aprila uresniči scenarij brez dogovora, čeprav EU še vedno upa, da se to ne bo zgodilo. Zdaj je pomembno, da so vsi pripravljeni in se zavedajo praktičnih posledic scenarija brez dogovora.

Brexit s SPREJETIM dogovorom

Če bo sporazum o odstopu začel veljati, bo Združeno kraljestvo sodelovalo v programu Ustvarjalna Evropa pod enakimi pogoji kot države članice EU do njegovega zaključka decembra 2020. V tem primeru ne pričakujemo vpliva na tekoče projekte.

Brexit BREZ dogovora

V primeru, da Združeno kraljestvo izstopi iz EU brez dogovora, ne bo več država članica programa Ustvarjalna Evropa. To bi vplivalo na upravičenost britanskih organizacij pri sodelovanju v različnih ukrepih Ustvarjalne Evrope, s čimer se lahko prekine tudi finančna podpora EU.

Komisija je sicer januarja letos predlagala okvir za nepredvidene proračunske primere za primer izstopa brez dogovora, ki bi pomagal ublažiti scenarij brez dogovora za številna področja in projekte s podporo EU, vključno z Ustvarjalno Evropo. Toda le pod pogojem, da predlagani okvir potrdi tudi Evropski svet in Združeno kraljestvo izpolni svoje obveznosti iz proračuna za leto 2019 do EU.

V primeru brez dogovora je vlada Združenega kraljestva sicer zagotovila, da bo prevzela izplačila podpor za celotno obdobje trajanja projekta, za katerega je britanska organizacija že uspešno konkurirala na razpisu Evropske komisije. Kako bo z odobrenimi projekti po izstopu Združenega kraljestva iz EU, še ni jasno. Slednje bo stvar pogajanj med Združenim kraljestvom in EU. Garancija britanske vlade sicer vključuje samo britanske, ne pa organizacij iz drugih držav, ki sodelujejo v partnerstvu!

Bodite pozorni

Upoštevajte, da je Evropska komisija v smernice Ustvarjalne Evrope vključila posebno klavzulo glede britanskih prosilcev, ki poudarja, da morajo merila upravičenosti veljati za celotno obdobje trajanja projekta. Če Združeno kraljestvo med tem obdobjem izstopi iz EU brez sporazuma, ki bi zagotovil, da bodo britanski izvajalci še vedno upravičeni za sodelovanje v programu, bodo le-ti prenehali prejemati sredstva EU (bodo pa lahko še naprej sodelovali v projektu, če bo to mogoče) ali pa bodo morali iz projekta izstopiti na podlagi meril za prekinitev sporazuma o dodelitvi sredstev. Prav tako navaja, da če vodja projekta ne izpolnjuje meril upravičenosti, se celotna vloga šteje za neupravičeno.

Klavzulo najdete npr. v splošnih smernicah razpisov MEDIA (Guidelines, del A, točka 6.1) ali v smernicah razpisa za Projekte sodelovanja Kultura (Guidelines, točka 6.1.3, str. 11 in 12), kjer se glasi:

For British applicants: Please be aware that eligibility criteria must be complied with for the entire duration of the grant. If the United Kingdom withdraws from the EU during the grant period without concluding an agreement with the EU ensuring in particular that British applicants continue to be eligible, you will cease to receive EU funding (while continuing, where possible, to participate) or be required to leave the project on the basis of Article II.16.3.1(a) of the grant agreement.
(…) Should the project leader fail to comply with the eligibility criteria defined herein under 6.1, the whole application will be deemed as ineligible.

V primeru »brez dogovora« je na avdiovizualnem področju pričakovati največ sprememb pri distribuciji, promociji (npr. filmski festivali) in prodaji britanskih filmov. Ti ne bodo več upravičeni kot evropski filmi.

Naša pisarna bo predstavnike sektorja ažurno obveščala o vseh morebitnih dodatnih spremembah, ko bodo te znane.

Celotno sporočilo Komisije z dne 25. 3. 2019 je tukaj.
Podrobnejše informacije na spletu CED UK. 

O tem, ali so kulturni izvajalci iz Združenega kraljestva upravičeni do sodelovanja v Ustvarjalni Evropi smo poročali že julija 2016, oktobra 2017 in decembra 2018.