Novice

Brexit in organizacije iz Združenega kraljestva: sodelovanje v Ustvarjalni Evropi

Konec marca 2019 bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Organizacije s sedežem v Združenem kraljestvu trenutno še vedno lahko polnopravno sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa, vendar pa njihovim slovenskim partnerjem svetujemo, da upoštevajo dva možna scenarija, ki se bosta udejanjila z Brexitom.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 3. decembra 2018

1. V primeru Brexita s SPREJETIM dogovorom med EU in Združenim kraljestvom

Marca 2018 sta pogajalski skupini Združenega kraljestva in EU dosegla dogovor o pogojih prehodnega obdobja, ki se bo začelo 30. marca 2019 in bo trajalo do 31. decembra 2020. Skladno s tem dogovorom lahko organizacije Združenega kraljestva do začetka ratifikacije sodelujejo na razpisih programov EU do decembra 2020, kot je bilo dogovorjeno v skupnem poročilu Evropskega sveta marca 2018.

Skladno z mnenjem pisarne CED UK (British Council in BFI), ki se sklicuje na zagotovilo Ministrstva za kulturo, medije in šport Združenega kraljestva (DCMS), naj bi v primeru dogovora to pomenilo, da:
– se organizacije iz Združenega kraljestva lahko prijavljajo na prihajajoče razpise podprogramov MEDIA in Kultura Ustvarjalne Evrope;
– bodo organizacije iz Združenega kraljestva do konca sedanjega programa imele enake pravice in obveznosti kot druge države, ki sodelujejo v Ustvarjalni Evropi kot polnopravne članice programa;
– uspešni prijavitelji iz Združenega kraljestva lahko prejemajo sredstva do konca trajanja projekta (tudi če le-ta poteka po letu 2020).
Organizacije iz drugih držav lahko štejejo dela ali partnerje iz Združenega kraljestva kot upravičene.

2. V primeru Brexita BREZ dogovora med EU in Združenim kraljestvom

V primeru “brez dogovora” bo Združeno kraljestvo zapustilo proračun EU 29. marca 2019, kar pomeni, da britanske organizacije ne bodo več prejemale sofinanciranja za projekte v okviru programov EU.

V primeru brez dogovora je vlada Združenega kraljestva sicer zagotovila, da bo prevzela izplačila podpor za celotno obdobje trajanja projekta, za katerega britanska organizacija uspešno konkurira na razpisu Evropske komisije. To vključuje tudi projekte, ki bodo o izboru obveščeni ali bodo podpisali sporazum o podpori EU po umiku Združenega kraljestva iz EU na dan 29. marca 2019 (več: obvestilo o jamstvu). Garancija vključuje samo britanske ne pa organizacij iz drugih držav, ki sodelujejo v partnerstvu!

Bodite pozorni

POZOR: Organizacije, ki načrtujejo oddajo vloge na razpise Ustvarjalne Evrope in vključujejo v partnerski konzorcij tudi britanske organizacije, naj upoštevajo, da trenutno ni nikakršne gotovosti o tem, kako bo Evropska komisija v primeru scenarija brez dogovora obravnavala prijave vodij ali partnerjev iz Združenega kraljestva.

Upoštevajte, da je Evropska komisija v smernice Ustvarjalne Evrope vključila posebno klavzulo glede britanskih prosilcev, ki poudarja, da morajo merila upravičenosti veljati za celotno obdobje trajanja projekta. Če Združeno kraljestvo med tem obdobjem izstopi iz EU brez sporazuma, ki bi zagotovil, da bodo britanski izvajalci še vedno upravičeni za sodelovanje v programu, bodo le-ti prenehali prejemati sredstva EU (bodo pa lahko še naprej sodelovali v projektu, če bo to mogoče) ali pa bodo morali iz projekta izstopiti na podlagi meril za prekinitev sporazuma o dodelitvi sredstev. Prav tako navaja, da če vodja projekta ne izpolnjuje meril upravičenosti, se celotna vloga šteje za neupravičeno.

Klavzulo najdete npr. v splošnih smernicah razpisov MEDIA (Guidelines, del A, točka 6.1) ali v smernicah razpisa za Projekte sodelovanja Kultura (Guidelines, točka 6.1.3, str. 11 in 12), kjer se glasi: 

For British applicants: Please be aware that eligibility criteria must be complied with for the entire duration of the grant. If the United Kingdom withdraws from the EU during the grant period without concluding an agreement with the EU ensuring in particular that British applicants continue to be eligible, you will cease to receive EU funding (while continuing, where possible, to participate) or be required to leave the project on the basis of Article II.16.3.1(a) of the grant agreement.
(…) Should the project leader fail to comply with the eligibility criteria defined herein under 6.1, the whole application will be deemed as ineligible.

V primeru »brez dogovora« je na avdiovizualnem področju pričakovati največ sprememb pri distribuciji, promociji (npr. filmski festivali) in prodaji britanskih filmov. Ti ne bodo več upravičeni kot evropski filmi.

Naša pisarna bo predstavnike sektorja ažurno obveščala o vseh morebitnih dodatnih spremembah, ko bodo te znane.

Vir: CED UK in gov.uk.
O tem, ali so kulturni izvajalci iz Združenega kraljestva upravičeni do sodelovanja v Ustvarjalni Evropi smo poročali že julija 2016 in oktobra 2017.