Novice

Otok prejel podporo EU za filmsko izobraževanje

Evropska komisija bo namenila 1,9 milijona EUR za štiri projekte s področja filmskega izobraževanja. Med prejemniki podpore programa Ustvarjalna Evropa je tudi projekt Moving Cinema, v katerem kot partner sodeluje zavod Otok. Čestitamo!

Rezultati · 24. septembra 2020

Namen podpore je dvig filmske pismenosti in promocija filmskega izobraževanja. Poleg tega želijo s projekti spodbuditi zanimanje občinstev (še posebej mladega) za evropski film.

Na razpis (EACEA 25/2019) za podporo pobudam na področju filmskega izobraževanja se je prijavilo 108 organizacij iz 29 različnih držav članic programa Ustvarjalna Evropa. Evropska komisija bo podprla štiri projekte, pri katerih skupaj sodeluje 25 organizacij, med njimi tudi zavod Otok.

MOVING CINEMA. Methodologies, Strategies and Tools for Children and Young People to Appreciate European Films and Become an Active Audience je nadaljevanje projekta iz 2018 s podporo podprograma MEDIA, ki ga koordinira španski A Bao A Qu. Partnerji projekta so, poleg zavoda Otok, še srbski Beldocs – mednarodni festival dokumentarnega filma, nemška organizacija kijufi – Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V. in Meno Avilys iz Litve. Glavni cilj projekta, ki bo prejel 340.340 EUR, je ustvarjanje ali krepitev vezi med mladimi in evropskim filmom. Otok bo za izvedbo aktivnosti v Sloveniji prejel 42.272 EUR.

Več informacij o rezultatih: EACEA.

Naj spomnimo, da je Komisija na lanskem razpisu podprla samo eno mednarodno pobudo na področju filmske vzgoje. Francoski inštitut v Parizu je skupaj s partnerji prejel milijon EUR za podporo dejavnostim platforme European Film Factory.