Ustvarjalna Evropa – kdo lahko sodeluje?

/
V programu Ustvarjalna Evropa lahko sodelujejo organizacije iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU.

Kdo je upravičen do financiranja?

Program je namenjen izvajalcem (pravne osebe!), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje v programu Ustvarjalna Evropa.

V program so vključene vse države članice EU in nekatere države, ki niso članice EU. Pod določenimi pogoji lahko v programu sodelujejo tudi države Evropskega gospodarskega prostora, države kandidatke/potencialne kandidatke in države evropske sosedske politike. Več informacij o upravičenih državah tukaj in v smernicah vsakega posameznega razpisa za zbiranje predlogov.

Poleg tega lahko v programu Ustvarjalna Evropa sodelujejo tudi organizacije iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev iz čezmorskih držav in ozemelj, ki so povezana z državami članicami EU, tj. Dansko, Francijo in Nizozemsko. Glej Prilogo II Pogodbe o delovanju Evropske Unije, kjer je seznam čezmorskih držav in ozemelj, upravičenih do sodelovanja v in financiranja iz programov EU, in sicer v skladu s pravili in cilji programov in možnih dogovorov, ki se uporabljajo v državi članici EU, s katero so čezmorske države in ozemlja povezana. Naj vas spomnimo, da v kontekstu EU čezmorske države in ozemlja niso tretje države.
Več o čezmorskih ozemljih na spletu Evropske komisije.

Do sodelovanja v programu so upravičene tudi mednarodne organizacije, npr. UNESCO, Svet Evrope, OECD ali WIPO.

V branje priporočamo:
Ustvarjalna Evropa – razpisi za leto 2022
Kako pridobiti PIC kodo?
e-Info dan Ustvarjalna Evropa sreča Obzorje Evropa, 27. januar 2022