Novice

Ustvarjalna Evropa – kdo lahko sodeluje?

V programu Ustvarjalna Evropa lahko sodelujejo organizacije iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU.

V program Ustvarjalna Evropa so vključene vse države članice EU in nekatere države, ki niso članice EU. Pod določenimi pogoji lahko v programu sodelujejo tudi države Evropskega gospodarskega prostora, države kandidatke/potencialne kandidatke in države evropske sosedske politike.

Kdo je upravičen do financiranja?

Program je namenjen izvajalcem (pravne osebe!), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje v programu Ustvarjalna Evropa.
Več informacij o upravičenih državah tukaj in v smernicah vsakega posameznega razpisa za zbiranje predlogov.

Poleg tega lahko v programu Ustvarjalna Evropa sodelujejo tudi organizacije iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev iz čezmorskih držav in ozemelj, ki so povezana z državami članicami EU, tj. Dansko, Francijo in Nizozemsko. Glej Prilogo II Pogodbe o delovanju Evropske Unije, kjer je seznam čezmorskih držav in ozemelj, upravičenih do sodelovanja v in financiranja iz programov EU, in sicer v skladu s pravili in cilji programov in možnih dogovorov, ki se uporabljajo v državi članici EU, s katero so čezmorske države in ozemlja povezana. Naj vas spomnimo, da v kontekstu EU čezmorske države in ozemlja niso tretje države.
Več o čezmorskih ozemljih na spletu Evropske komisije.

Do sodelovanja v programu so upravičene tudi mednarodne organizacije, npr. UNESCO, Svet Evrope, OECD ali WIPO.