Novice

Music Moves Europe – dva aktualna razpisa za glasbeni sektor

Evropska komisija je objavila dva razpisa Music Moves Europe, s katerima spodbuja glasbeni sektor: (i) shema za soustvarjanje in koprodukcije za glasbeni sektor in (ii) glasbeno izobraževanje in učenje. Rok za oba razpisa podaljšan do 30. apr. 2020.

Kultura · 25. marca 2020
Vir: FB @CreativeEurope.

Namen ukrepa pod naslovom Music Moves Europe (glasba premika Evropo) je povečati evropsko glasbeno raznolikost in spodbuditi nadarjenost ustvarjalcev/strokovnjakov v glasbi. S številnimi pilotnimi razpisi in javnimi naročili Komisija preizkuša možnosti za bolj ciljno (sektorsko) financiranje EU po letu 2020 za glasbeni sektor.

Music Moves Europe – Shema za soustvarjanje in koprodukcije za glasbeni sektor (EAC/S18/2019)

Splošni cilj tega razpisa je določiti in podpreti vsaj 10 inovativnih in trajnostnih pilotskih programov za koprodukcijo in soustvarjanje za pisce besedil in glasbenike. Znesek podpore za posamezni projekt znaša največ 50.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 85 % skupnih upravičenih stroškov projekta.
*Rok za oddajo vlog: 30. april 2020 do 13.00 (CET). Več tukaj.

Music Moves Europe – Glasbeno izobraževanje in učenje (EAC/S53/2019)

Splošni cilj tega razpisa je prepoznati in podpreti vsaj 8 inovativnih pristopov h glasbenemu izobraževanju in učenju preko sodelovanja med glasbenim in izobraževalnim sektorjem. Znesek podpore za posamezen projekt znaša največ 30.000 EUR, kar lahko predstavlja največ 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta.
*Rok za oddajo vlog: 30. april 2020 do 13.00 (CET). Več tukaj.

*Rok za oddajo vlog je bil 25. 3. 2020 podaljšan zaradi stanja izbruha koronavirusa. Za več glej splet Evropske komisije.