Novice

Motovila odšteva CED Slovenija

Tako kot Ustvarjalna Evropa tudi CED Slovenija z decembrom 2020 zaključuje svoj sedemletni cikel delovanja. Upamo, da bomo tudi od leta 2021 dalje sektorju lahko omogočali brezplačno strokovno podporo pri črpanju sredstev EU, možnost dostopa do relevantnih strokovnjakov, mednarodnih partnerjev in koproducentov ter drugih priložnosti za mednarodno (so)delovanje. In ostali zanesljiv smerokaz na poti po labirintih politik in finančnih mehanizmov EU za kulturo in film!

Dejavnosti · 22. oktobra 2020

Evropska mreža centrov Ustvarjalna Evropa predstavlja ključno vez med Evropsko komisijo in evropskimi kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji v 41 sodelujočih državah programa Ustvarjalna Evropa. Mreža je v lokalnem in širšem evropskem kulturnem ekosistemu v tesnem sodelovanju s sektorji vzpostavila izredno močne odnose in strokovno znanje. S tem je neposredno vplivala na število uspešnih projektov, financiranih iz programa, pozitivno pa je vplivala tudi na strokovnost in internacionalizacijo organizacij, ustvarjalcev in drugih deležnikov.

To prav gotovo velja za izjemno uspešnost Slovenije v Ustvarjalni Evropi v obdobju 2014–2020, h kateri je prispevala Motovila, ki v okviru dejavnosti CED Slovenija domačemu sektorju zagotavlja celostno podporo: od strokovne pomoči pri razvoju projektnih idej ali iskanju partnerjev in koproducentov ter podpore v vseh fazah razpisnih postopkov, do intenzivne promocije podprtih organizacij in projektov doma in v tujini. Kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim, pa ob tem nudi tudi komplementarna relevantna znanja in kompetence, brez katerih slovenski prijavitelji v izredno konkurenčnem evropskem sistemu ne bi bili tako uspešni pri črpanju sredstev EU in izvajanju kompleksnih mednarodnih projektov.

Creative Europe Monitoring report 2019.

Ekipi Motovile je v čast, da je v obdobju 2014–2020 na zahtevni poti pomagala do uspeha na razpisih Ustvarjalne Evrope več kot 120 slovenskim organizacijam. In ponosni smo, da je naše odlično delo prepoznala tudi Evropska komisija. Med 40 evropskimi Centri Ustvarjalna Evropa je Komisija v poročilu Creative Europe Monitoring report 2019 (sept. 2020) o napredku in glavnih dosežkih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2019 izpostavila prav Motovilo in to kar z dvema primeroma dobre prakse: mednarodno konferenco Mobilnost za ustvarjalnost in strokovnim seminarjem Moč dokumentarnega filma.

Vendar pa, tako kot Ustvarjalna Evropa tudi CED Slovenija z decembrom 2020 zaključuje svoj sedemletni cikel delovanja. Upamo, da bomo tudi od leta 2021 dalje sektorju lahko omogočali brezplačno strokovno podporo pri črpanju sredstev EU, možnost dostopa do relevantnih strokovnjakov, referenčnih mednarodnih partnerjev in koproducentov ter drugih priložnosti. In ostali zanesljiv smerokaz na poti po labirintih politik in finančnih mehanizmov EU za kulturo in film. Verjamemo, da smo lahko skupaj tako uspešni tudi v prihodnji generaciji programa EU za kulturni in ustvarjalne sektorje!

Ali ste vedeli, da …

… se ta trenutek v Evropi izvaja več kot 1.500 mednarodnih projektov s podporo Ustvarjalne Evrope?
… od teh projektov jih več kot 100 vključuje slovensko organizacijo? Skupaj je to več kot 80 različnih slovenskih organizacij!
… od teh projektov jih skoraj 40 vodi slovenska organizacija.

Preveri tudi, kako slovenska kultura in film v zaključnem letu Ustvarjalne Evrope beleži nadpovprečne rezultate. Rezultati 2020 za Slovenijo po posameznih sklopih Ustvarjalne Evrope so dostopni tukaj.
Novi razpisi programov EU 2021–2027 bodo objavljeni šele, ko bo potrjena pravna podlaga; več tukaj.