Novice

Slovenska kultura in film tudi v zaključnem letu Ustvarjalne Evrope z nadpovprečnimi rezultati

Motovilin »EU barometer« rezultatov programa Ustvarjalna Evropa za leto 2020 je dosegel 18,5 milijona EUR za slovensko kulturo in film. To je skupna vrednost podpore EU, s katero je Evropska komisija letos podprla 51 projektov, ki jih kot vodja ali partner izvaja 47 različnih slovenskih organizacij.

Rezultati · 14. oktobra 2020

* 18,5 milijona EUR je skupna vrednost podpore EU za mednarodne projekte s slovensko udeležbo.
* 21 slovenskih vodij projektov je pridobilo več kot 4 milijone EUR podpore EU.
* 47 različnih slovenskih organizacij sodeluje v 51 evropskih projektih.
* Ustvarjenih je neverjetnih 321 mednarodnih povezav s 40. evropskimi državami.
* Slovenske založbe v vrhu na področju prevajanja evropskega leposlovja.
* Slovenija edina država z dvema vodjema evropskih platform.
* Slovenija na področju filma in AV sektorjev najuspešnejša med državami z nizko avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo.
* Znak evropske dediščine za Prešernovo Zdravljico.

Motovilin »EU barometer« rezultatov programa Ustvarjalna Evropa za leto 2020 je dosegel (za doslej zaključene razpise) 18,5 milijona EUR za slovensko kulturo in film. To je skupna vrednost podpore EU, s katero je Evropska komisija letos podprla 51 projektov, ki jih kot vodja ali partner izvaja 47 različnih slovenskih organizacij (nekatere večkrat), in sicer 31 nevladnih oz. zasebnih in 16 javnih institucij.

Med njimi izpostavljamo 21 slovenskih vodij mednarodnih projektov, ki so pridobili podporo EU v skupni višini 4.074.093,57 EUR: Blitz Film & Video Distribution, Demiurg, Društvo slovenskega animiranega filma (dva projekta), Famous Fox, Fivia, KUD Sodobnost International, Lutkovno gledališče Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pazi!Park, RTV Slovenija javni zavod Ljubljana, Staragara, Studio Virc, Vertigo, založbe Beletrina (dva projekta), Goga, Malinc, Mladinska knjiga in Zala, zavod Exodos, zavod Otok in Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Čestitamo!

Rezultati 2020 za Slovenijo po posameznih sklopih Ustvarjalne Evrope so dostopni na povezavi tukaj.

Ustvarjalna Evropa je okvirni mehanizem EU za podporo in spodbujanje kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, vključno z avdiovizualnim (AV). Program, katerega cilj je varovati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost ter krepiti konkurenčnost kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, omogoča mednarodno promocijo in povezovanje ustvarjalcev.

Organizacije, ki se prijavijo na razpise, morajo zagotoviti tudi nacionalno sofinanciranje, saj program prispeva le delež vrednosti mednarodnega projekta, in sicer največkrat 50-60 odstotkov, pogosto manj. V trenutni generaciji programa, ki se izvaja do konca leta 2020, sodeluje 41 evropskih držav, razdeljen pa je na tri sklope – KULTURA, MEDIA in medsektorski sklop, ki omogočajo sofinanciranje EU za projekte na področju kulture, filma in AV sektorjev.

Promocijo programa, spodbujanje sodelovanja in podporo pri črpanju sredstev na nacionalni ravni zagotavlja zavod Motovila, ki na evropski ravni velja za enega najuspešnejših v mreži Centrov Ustvarjalna Evropa (CED) in ga kot primer dobre prakse prepoznava tudi Evropska komisija.

Letošnji rezultati odlično dopolnjujejo sedem uspešnih let Slovenije v programu Ustvarjalna Evropa! Zato bo Motovila zgodbe o uspehu, ki govorijo tudi o pomenu in vrednosti mednarodnega sodelovanja, v katerega so močno vpete slovenske kulturne organizacije, predstavila 12. novembra – v Pionirskem domu in prek spleta.
Ekipi Motovile (CED Slovenija) je v čast, da je na zahtevni poti pomagala do uspeha več kot 130. slovenskim organizacijam. Tako kot Ustvarjalna Evropa tudi CED Slovenija z decembrom zaključuje svoj sedemletni cikel delovanja. Verjamemo, da smo ob podpori Ministrstva za kulturo lahko skupaj tako uspešni tudi v prihodnji generaciji programa EU za kulturni in ustvarjalne sektorje.
Več sledi …