Novice

Motovila na Creative Georgia Forum

Center Ustvarjalna Evropa v Gruziji (CED Gruzija) oz. Ministrstvo za kulturo in spomeniško varstvo Gruzije v Tbilisiju, 8. in 9. decembra, organizira regionalno srečanje, na katerega so vabljeni tudi predstavniki CED pisarn in strokovnjaki iz Slovenije, Češke, Avstrije in Litve ter seveda iz držav regije. Namen srečanja je spodbuditi zavest o pomenu kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (KUS) ter sodelovanje med lokalnimi, regionalnimi in mednarodnimi ustvarjalci, oblikovalci politik in strokovnjaki s področja KUS.

Dogodki · 30. novembra 2016

creative-Georgia-forumNa dvodnevnem srečanju Creative Georgia Forum bodo udeleženci iz držav EU in Vzhodnega partnerstva izmenjali izkušnje in dobre prakse ter spregovorili o sodobnih tokovih praks in delovanja v KUS. Predstavitve, seminarji in številne razprave bodo na temo vloge izobraževanja in novih tehnologij v in za KUS ter lokalne in regionalne razvojne politike in pobude za sodelovanje.

CED Gruzija za predstavnike sektorja iz držav Vzhodnega partnerstva pripravlja predstavitve dobrih praks organizacij iz EU, ki so že pridobili izkušnje v Ustvarjalni Evropi. Svoje izkušnje bo delila tudi dr. Andreja Hribernik iz Koroške galerije likovnih umetnosti (KGLU), ki je pravkar zaključila projekt Muzej v gibanju s podporo Ustvarjalne Evrope. Z letošnjim letom bo KGLU kot partner sodelovala pri projektu Čas za zgodbe, ki je uspel skozi gosto sito na razpisu za podporo projektom vključevanja beguncev.

Na srečanju bodo sodelovali tudi predstavniki izbranih pisarn CED, ki bodo predstavili uspešno promocijo programa na nacionalni ravni in sodelovanja z deležniki v svojih državah, med drugimi tudi Mateja Lazar iz zavoda Motovila (CED Slovenija). Skupaj s kolegi iz Gruzije, Češke in Litve bo predstavila pomen in potencial, ki ga ima takšna nacionalna informacijska pisarna za uporabnike programa in za sektor nasploh.

Namen srečanja je tudi krepitev regionalnega sodelovanja med državami Vzhodnega partnerstva, tj. Azerbajdžana, Armenije, Ukrajine, Moldavije, Belorusije in Gruzije. Nedavno so predstavniki omenjenih držav sprejeli t. i. Tbilisi Manifesto for Creative Industries Development in the Eastern Partnership Region, ki pomeni podlago za dolgoročno regionalno partnerstvo. Spodbuda k izmenjavi praks, mreženju in sodelovanju bo tudi študijski obisk v Gruzijo, ki ga za ustvarjalce in strokovnjake iz KUS pripravljajo v okviru regionalnega programa Evropske unije in vzhodnega partnerstva za kulturo in ustvarjalnost. Povratnega študijskega obiska ustvarjalcev iz Regije v Sloveniji se nadejamo že v letu 2017 v sodelovanju z zavodom Motovila.

Poročilo s foruma Creative Georgia.