Novice

Zaključuje se projekt Muzej v gibanju

Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU) napovedala številne dogodke ob zaključku mednarodnega projekta s podporo Ustvarjalne Evrope.

Kultura · 27. oktobra 2016

KGLU-performing-the-museumMuzej v Gibanju (Performing the Museum) je iniciativa štirih muzejev, ki spodbuja k novim načinom razmišljanja in odpira nove možnosti glede prihodnosti institucij. Pri projektu sodelujejo KGLU, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb (vodja), Fundacio Antoni Tapies iz Barcelone in Muzej suvremene umjetnosti Vojvodine iz Novega Sada.

V dvoletnem projektu so se osredotočili na vlogo sodobnega muzeja. Danes muzej ni več zgolj institucija, ki shranjuje, proučuje in razstavlja umetniška dela, ampak predvsem aktivno sodeluje z občinstvom. Zato so razvili kombinacijo razstav, izobraževalnih programov in aktivnosti, ki temeljijo na participativnem pristopu, ustvarjanju znanja in uvedbo novih modelov posredovanja umetnosti.

Ob zaključku projekta KGLU vabi na ogled:

DIGITALNI IZOBRAŽEVALNI PORTAL: www.discoveringart.eu
Otroci skozi igrice in zgodbo spoznajo osnovne pojme, povezane z muzejem oz. galerijo in zbirke partnerskih muzejev. Odrasli vstopijo v polje sodobne umetnosti skozi razlago določenih pojmov.

DIDAKTIČNA RAZSTAVA: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, od 21. 10.–29. 11. 2016
Didaktična razstava je nastala leta 1957 na pobudo umetnostnega kritika Josipa Depola in konceptualne skupine Exat 51. Zasnovana je v obliki potujoče razstave, sestavljene iz 92 panelov, na katerih je predstavljena zgodba svetovne sodobne in abstraktne umetnosti od poznega 19. stoletja do umetniških tendenc 50. let 20. stoletja.

FOKUS GRUPA: SREDIŠČE SVETA – neonski napis
Avtorja sta pri zasnovi projekta izvirala iz časopisnega članka, ki ga KGLU hrani v arhivu iz 9. decembra leta 1966. V članku je govora o razstavi Mir humanost in prijateljstvo med narodi, ki so jo odprli dan kasneje. Avtor članka zapiše: »Jutri bo Slovenj Gradec postal središče sveta. Tistega sveta, ki mu je tako, kot slehernemu Slovenjgradčanu, kultura notranja potreba. Sveta, ki se bori za mir, človečnost med ljudmi. Za prijateljstvo, tisto pravo, ne tisto na papirju, na lepakih, v knjigah, na jeziku…« Svetlobni napis bo nameščen na fasado stavbe, v kateri se nahaja KGLU. Napis tako nosi zgodovinsko sporočilo, odpira pa tudi zmeraj aktualno politično tematiko vojne in miru.

Lúa Coderch – video projekciji: KGLU, 21. 10.–27. 11. 2016
Lúa Coderch je umetnica, rojena v Peruju, ki živi in dela v Barceloni. V KGLU se bo predstavila z dvema videoma, v katerih tematizira zavetja, ki jih gradi iz različnih materialov. Zavetja pomenijo zanjo metaforo, ki govori o našem bivanju na zemlji.