Ali ste vedeli, da je leto 2015 evropsko leto za razvoj?

/
Po evropskem letu državljanov 2014 Evropska unija letos s sloganom »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost« pozornost namenja mednarodnemu razvojnemu sodelovanju.

EU že od leta 1983 vsako leto izbere temo za razpravo in dialog med državami članicami EU in znotraj njih, predvsem z namenom ozaveščanja o določenih vprašanjih, spodbujanja razprave in spreminjanja načina razmišljanja. Letos pa se evropsko leto prvič sploh osredotoča na področje zunanjih odnosov EU.

Leto 2015 predstavlja prelomnico v mednarodni skupnosti, saj se zaključujejo razvojni cilji tisočletja, hkrati pa naj bi se mednarodna skupnost dogovorila o novih ukrepih za odpravo revščine, spodbujanja trajnostnega razvoja in reševanja podnebnih sprememb. V tej luči je Evropska komisija predlagala evropsko leto za razvoj, kar so potrdili tudi Evropski parlament in države članice. V središču zanimanja bo torej mednarodna razvojna politika EU, s ciljem pritegniti državljane EU, zlasti mlade, k razpravam o svetu, dostojanstvu in prihodnosti.

Slovesna otvoritev evropskega leta za razvoj bo 9. januarja v Rigi, v Sloveniji pa med 22. in 26. januarjem 2015 s serijo dogodkov Slovenski razvojni dnevi. Ministrstvo za zunanje zadeve RS je sicer nacionalni koordinator evropskega leta za razvoj. Več.

Uradna spletna stran evropskega leta za razvoj tukaj.
Več o evropskem letu na portalu EU tukaj.

Kultura in (mednarodni) razvoj
V mednarodni skupnosti dobiva kultura vedno večjo vlogo, saj se jo vključuje tudi v razprave o doseganju razvojnih ciljev po letu 2015. V zadnjih letih je bilo podanih veliko priporočil o vključevanju kulture v razvojno agendo. Kultura namreč, tako ugotavlja UNESCO, »v svojih mnogoterih izrazih, od kulturne dediščine do kulturnih in ustvarjalnih industrij in kulturnega turizma, predstavlja sprožilec in gonilo gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja«. UNESCO še meni, da ima lahko kultura v prihodnje pomembno vlogo pri izkoreninjenju revščine, kakovostnem izobraževanju, trajnostnem upravljanju z okoljem, trajnostnih mestih ter socialni koheziji in vključenosti.

Vloga kulture pri trajnostnem razvoju in uresničevanju nacionalnih in mednarodnih razvojnih ciljev, vključno z razvojnimi cilji tisočletja, je v mednarodni skupnosti prvič poudarjena z Resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov za kulturo in razvoj (Res. 65/166). Tudi Unescova konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, katere podpisnica je EU, poudarja krepitev globalnega upravljanja v kulturi in trajnostnega razvoja, še posebej prek mednarodnega sodelovanja. EU je sicer že leta 2006 sprejela skupno izjavo z naslovom Evropsko soglasje o razvoju (EU Consensus on Development), ki kulturno razsežnost vključuje v poglavju ´človekov razvoj´.

Dodatne informacije:
UNESCO – kultura za trajnostni razvoj >>>
EK – kultura in države v razvoju >>>


Objavljeno: 23. januar 2015