Novice

MEDIA – filmsko izobraževanje: Kinodvor in Otok v treh uspešnih projektih!

Javni zavod Kinodvor in zavod Otok sta partnerja v treh od osmih projektov, podprtih na evropski ravni v okviru MEDIA razpisa Ustvarjalne Evrope za filmsko izobraževanje v 2018! Pobude s slovensko udeležbo, Cinemini Europe, Moving Cinema in The Film Corner Reloaded, bodo črpale približno 600.000 EUR, od skupno 2 mio EUR, ki jih EU letos namenja tovrstnim projektom. Iskrene čestitke!

Rezultati · 26. julija 2018

Objava rezultatov MEDIA razpisa Ustvarjalne Evrope za filmsko izobraževanje EACEA 14/2018 (rok 1. marec 2018) je prinesla rekorden rezultat za Slovenijo. Na letni ravni sta prvič podprti dve slovenski organizacijijavni zavod Kinodvor in zavod Otok, in sicer s partnersko udeležbo v treh projektih!

KINDOVOR – CINEMINI EUROPE

Kinodvor je eden od štirih partnerjev v projektu Cinemini Europe pod vodstvom Nizozemskega filmskega inštituta EYE (Stichting Film Instituut Nederland). V njem poleg Kinodvora sodelujejo še Nemški filmski inštitut iz Frankfurta, nizozemski filmski festival za najmlajše Taartrovers ter Avstrijski filmski inštitut z Dunaja.

Osrednji namen pobude, ki bo prejela 251.844 EUR podpore Ustvarjalne Evrope, je razvoj specifičnih programov filmske vzgoje za najmlajše gledalce med 3. in 6. letom starosti. Predšolski otroci so danes močno izpostavljeni filmskim in drugim avdiovizualnim vsebinam, posebnih pedagoških pristopov pa za to starost še ni razvitih:

»Kinodvor je bil povabljen k projektu s strani najuglednejših izvajalcev filmske vzgoje v Evropi – nemškega, nizozemskega in avstrijskega filmskega inštituta. To je enkratna priložnost za poglabljanje znanja in razumevanja najmlajših gledalcev ter tudi za širšo evropsko izmenjavo izkušenj, ki jih imamo na tem področju. V Kinodvoru delamo z vrtci že od samega začetka programa Kinobalon, ravno lansko leto pa smo začeli tudi nov družinski program Prvič v kino. Projekt je priložnost, da obstoječe programe nadgradimo z novim znanjem in obogatimo s filmi iz bogatih zbirk omenjenih inštitutov.« (Petra Slatinšek, vodja programa za mlada občinstva v Kinodvoru).

Kinodvor je v letu 2014 kot partner že uspešno sodeloval v projektu Evropski okvir za filmsko vzgojo, podprtem na prvem MEDIA razpisu Ustvarjalne Evrope za razvoj občinstev. V njegovem nadaljevanju  – sredstva so dobili tudi letos pa kot regionalni oz. pridruženi partner v koordinaciji Britanskega filmskega inštituta sodeluje tudi Slovenski filmski center.

ZAVOD OTOK – THE FILM CORNER RELOADED in MOVING CINEMA

Svoje mednarodno filmsko-vzgojno udejstvovanje uspešno nadaljuje tudi Zavod Otok, ki bo po uspešni implementaciji mednarodnega projekta AREM! s podporo podprograma MEDIA v šolskem letu 2016/2017 letos kot partner udeležen celo v dveh evropskih projektih:

Izredno smo veseli, da sta bila podprta oba projekta, s katerima smo se prijavili na poziv Ustvarjalne Evrope, saj smo si želeli s kombinacijo obeh sočasno razvijati filmsko vzgojo na več ravneh, ki prepletajo šolski sistem in inovativne pristope. Projekt Moving Cinema nam namreč omogoča sodelovanje z učitelji v promociji avtorskega filma med mladimi na različnih izvenšolskih lokacijah, medtem ko projekt The Film Corner Reloaded odpira vrata za spoznavanje s širokih možnosti opolnomočenja, ki jih spletna orodja omogočajo ne le otrokom, ampak v veliki meri učiteljem. Nenazadnje bomo širili polje delovanja na kar najširši krog mednarodnega občinstva.’‘ (Ana Cerar, koordinatorica projektov, zavod Otok)

Projekt The Film Corner Reloaded – kulturološki pristop (podpora podporgrama MEDIA: 183.800 EUR) je nadaljevanje projekta The Film Corner. Aktivnosti za filmsko pismenost na spletu in na terenu iz leta 2016, prav tako podprtega s sredstvi podprograma MEDIA. Cilj druge izdaje projekta je zasnova, razvoj in testiranje inovativnega nabora pedagoških pristopov in vsebin na uporabnikom prijaznem interaktivnem spletnem orodju za filmsko vzgojo, ki je namenjeno osnovnošolcem in dijakom med 11. in 18. letom starosti ter njihovim učiteljem iz Italije, Gruzije, Velike Britanije, Srbije in Slovenije.

Vodja projekta je Fondazione Cineteca Italiana (Italija). Partnerji projekta pa so, poleg zavoda Otok, še Universita’ degli studi di Milano-Bicocca iz Italije, Nacionalni filmski center Gruzije, The Film Space LTD in The Nerve Centre iz Velike Britanije ter srbska Jugoslovenska kinoteka.

Projekt Moving Cinema: Metodologije, strategije in orodja za približevanje evropskega filma otrokom in mladim ter njihov razvoj v aktivno občinstvo že več let deluje kot prostor srečevanja in medsebojnega učenja med mladimi, profesionalnimi filmskimi ustvarjalci, učitelji in filmsko vzgojnimi delavci iz več evropskih držav. Letos se mu prvič pridružuje tudi zavod Otok. Glavni cilj projekta, ki bo prejel 148.562,50 EUR podpore podprograma MEDIA, je ustvarjanje ali krepitev vezi med mladimi in evropskim filmom skozi strategije, ki omogočajo gradnjo njihovih sedanjih in prihodnjih navad. V projekt bodo vključeni mladi iz Španije, Litve, Velike Britanije in Slovenije med 12. in 18. letom starosti.

Vodja projekta je španski A Bao A Qu, partnerji projekta pa so, skupaj z zavodom Otok, britanski Centre for the Moving Image, nemška organizacija Kijufi in Meno Avilys iz Litve.

SPLOŠNO O REZULTATIH
Na letošnji razpis za filmsko izobraževanje se je prijavilo 25 upravičenih projektov, uspešnih pa je bilo 8 (stopnja uspešnosti 32 %), ki bodo črpali približno 2 mio EUR. Vodje omenjenih projektov imajo sedeže v šestih državah: na Nizozemskem (2), v Italiji (2), Španiji, Franciji, Veliki Britaniji in na Poljskem, skupaj pa je v njih udeleženih 41 organizacij iz 22 držav. Šest organizacij je partnersko udeleženih v več kot enem projektu, tako da je skupno število partnerjev 47.

Več informacij:
Rezultati razpisa EACEA 14/2018 (rok: 1. marec 2018).
Podrobnosti razpisa EACEA 14/2018.

Avtorja naslovne fotografije: Katja Goljat in Andrej Firm (Kinodvor).