Novice

Kaj prinaša nova Ustvarjalna Evropa?

Čakamo, da institucije EU sprejmejo uredbo, ki vzpostavlja program Ustvarjalna Evropa 2021–2027. Prvi razpisi bodo objavljeni predvidoma konec maja ali v začetku junija in z zelo kratkimi roki za oddajo vlog.

Lani decembra je bil po dolgotrajnih pogajanjih sprejet težko pričakovani dogovor med institucijami EU in državami članicami o prihodnjem programu financiranja za podporo evropski kulturi in filmu. Ustvarjalna Evropa je vodilni instrument EU za podporo evropskemu kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem ter edini instrument EU, vzpostavljen posebej v ta namen. Za prihodnje sedemletno obdobje bo imel na voljo rekordnih 2,4 milijarde EUR, kar predstavlja 80-odstotno povečanje glede na predhodni program. Nova Ustvarjalna Evropa z rekordnim proračunom bo uradno predstavljena junija v Lizboni kot del programa portugalskega predsedovanja EU.

Novi razpisi bodo predvidoma objavljeni konec maja ali v začetku junija, z zelo kratkimi roki za oddajo vlog! Pogoj za objavo je namreč predhodno sprejetje letnega delovnega programa Ustvarjalne Evrope za leto 2021. Kljub temu prijavitelje že zdaj spodbujamo k iskanju partnerjev in snovanju evropskih projektov.

Nova Ustvarjalna Evropa

Novi program bo še naprej spodbujal kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Poleg tega bo organizacijam in izvajalcem v teh sektorjih omogočal, da soustvarjajo in sodelujejo prek meja in dosežejo širše občinstvo ter pri tem obravnavajo aktualna družbena vprašanja in podpirajo umetnike.

Obetajo se spremembe.

Kultura
Spremenjena bo stopnja sofinanciranja pri projektih sodelovanja! Komisija bo po novem sofinancirala projekte sodelovanja manjšega obsega do višine 80 %, velikega obsega pa do 60 % vrednosti projekta. Novost je kategorija t. i. srednje velikih projektov, ki bodo sofinancirani v višini do 70 % vrednosti projekta. Poleg tega novi program bolj intenzivno uvaja sektorski pristop: Komisija bo namenila večjo pozornost glasbi, založništvu, kulturni dediščini in arhitekturi. Individualni mobilnosti umetnikov in profesionalcev v kulturi bo namenjena posebna shema.

MEDIA
Komisija bo spodbudila sodelovanje različnih deležnikov vrednostne verige avdiovizualnega sektorja, da se povezujejo na štirih prednostnih področjih: vsebine, poslovanje, občinstva in AV politike. Nova bo npr. posebna shema za podporo koprodukcijam iz držav z nizko in sredno produkcijsko zmogljivostjo, podpora za razvoj mladih talentov, podpora za razvoj inovativnih orodij in novih poslovnih modelov. Spremembe bodo tudi v številu razpoložljivih rokov za oddajo vlog pri posameznih razpisih.

Medsektorski sklop
Kot doslej bo ta sklop podpiral delovanje evropske mreže Centrov Ustvarjalna Evropa in sodelovanja odločevalcev iz držav članic programa. Največja novost je, da bo Komisija podprla sektor novičarskih medijev, in sicer z različnimi ukrepi za spodbujanje medijske pismenosti, pluralizma in svobode medijev. Jamstvena shema za kulturni in ustvarjalni sektor (CCS Guarantee Facility) pa ne bo več del Ustvarjalne Evrope, ampak bo vključena v program InvestEU.

Po novem se razpisni postopek v celoti izvaja na spletu: prijave, spremljanje izvajanja in poročanje o projektih bo potekalo v sistemu e-Grant. Spletno orodje naj bi olajšalo in pospešilo administrativne postopke. Kako deluje novo orodje, je Komisija predstavila na letošnjem Berlinalu.

V BRANJE IN OGLED PRIPOROČAMO:

O novi Ustvarjalni Evropi:
Na spletu Culture Action Europe.
Video predstavitev novega programa (podprogram MEDIA) na Berlinalu: Lucia Recalde, vodje enote Ustvarjalna Evropa MEDIA, Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja.
Video izjava predstavnikov Evropske komisije o uspehih Slovenije in prihodnjem programu EU za kulturo in film:
*Barbara Gessler, vodja enote Ustvarjalna Evropa Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo
*Martin Dawson, namestnik vodje enote Ustvarjalna Evropa MEDIA, Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo.

In druge priložnosti za črpanje sredstev EU za kulturni in ustvarjalne sektorje:
Publikacija EU funding for culture 2021–2027

Če nimate izkušenj in/ali potrebujete navdih:
Sedem let Slovenije v Ustvarjalni Evropi. Zgodba o uspehu!
Pregled rezultatov Ustvarjalna Evropa 2014–2020.
Video serija »Uspešno … ustvarjalno. Praznujmo skupaj!«

Iščete partnerje?
V bazi partnerskih ponudb preverite ponudbe za partnersko sodelovanje, ki jih je CED Slovenija prejel iz tujine. Če želite, da vašo partnersko ponudbo posredujemo evropski mreži pisarn CED, prosimo, da izpolnite obrazec Partner search form 2020 (1) (.docx) v angleškem jeziku in nam ga pošljete na info@ced-slovenia.eu.

Osvežite ali poglobite znanje …
Nazaj k osnovam finančnega menedžmenta
Strategije in taktike pridobivanja sredstev na razpisih
Osnovni koraki pri oblikovanju strategije občinstev
Uporabni namigi za učinkovito digitalno promocijo filma
O komuniciranju, marketinških strategijah in razvoju občinstev
Še več vsebin najdete na spletu Motovile tukaj in na našem YouTube kanalu.