Novice

Če vas zanimajo prvi razpisi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) …

Motovila ostaja del evropske mreže centrov CED in opravlja naloge Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Kmalu na novi lokaciji.

Novo pri Ustvarjalni Evropi · 18. januarja 2021

Lani decembra je bil po dolgotrajnih pogajanjih sprejet težko pričakovani dogovor med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in državami članicami EU o prihodnjem programu financiranja za podporo evropski kulturi in filmu. Ustvarjalna Evropa je vodilni instrument EU, namenjen podpori evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev ter edini instrument EU, vzpostavljen posebej v ta namen. Za prihodnje sedemletno obdobje bo imel na voljo rekordnih 2,4 milijarde EUR, kar predstavlja 80-odstotno povečanje glede na predhodni program.

Novi program bo še naprej spodbujal kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Poleg tega bo organizacijam in izvajalcem v teh sektorjih omogočal, da soustvarjajo in sodelujejo prek meja in dosežejo širše občinstvo ter pri tem obravnavajo aktualna družbena vprašanja in podpirajo umetnike. Prvič bo podprt tudi sektor novičarskih medijev, in sicer z različnimi ukrepi za spodbujanje medijske pismenosti, pluralizma in svobode medijev v okviru medsektorskega sklopa.

Pravno podlago programa morata zdaj dokončno odobriti še Evropski parlament in Svet. Program naj bi se začel izvajati v začetku leta 2021 in bo trajal do konca leta 2027. Pred tem pa je nujno potrebno pravno sprejetje svežnja o večletnem finančnem okviru EU in instrumenta za okrevanje NextGenerationEU. Ko bodo izpolnjeni ti pogoji, bodo lahko objavljeni prvi razpisi Kultura in MEDIA za leto 2021!

Kaj pa CED Slovenija?

V obdobju med januarjem in junijem 2021 Motovila ostaja del evropske mreže centrov CED in opravlja naloge Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Evropska komisija je namreč centrom CED podaljšala mandat, da bi tako ob podpori nacionalnih ministrstev za kulturo omogočila njihovo neprekinjeno delovanje kljub zamudam pri sprejemanju nove Ustvarjalne Evrope. Veseli nas, da je Ministrstvo za kulturo RS januarja izdalo sklep, s katerim bo v prvi polovici leta 2021 zagotovilo sofinanciranje za delovanje nacionalnega Centra Ustvarjalna Evropa.

Sofinanciranje ministrstva pomeni, da bo Motovila lahko neprekinjeno nadaljevala z dejavnostjo CED Slovenija, namenjeno podpori kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem. Na voljo bomo za brezplačno pomoč in svetovanje uporabnikom, izvajali bomo informacijske, promocijske idr. aktivnosti, in sicer v obsegu, kot ga bo dopuščala podpora ministrstva. Še naprej bomo promovirali slovenske uspehe – ta trenutek poteka kar 100 večletnih mednarodnih projektov Ustvarjalna Evropa, pri katerih sodeluje več kot 80 slovenskih organizacij, od tega skoraj 40 vodij projektov. In predvsem bomo na voljo tistim, ki že razmišljajo o novih projektnih idejah in mednarodnih partnerjih za prihajajoče razpise z rekordnim proračunom!

Pomnite: februarja bomo na novi lokaciji – kmalu razkrijemo več, a do takrat nas zaradi selitve in trenutne situacije s covid-19 še vedno najhitreje ujamete prek e – pošte (info@ced-slovenia.eu).

Dodatne informacije so na voljo na našem spletnem mestu:
* Kakšna je vloga evropske mreže Centrov Ustvarjalna Evropa?
* Sedem let Slovenije v Ustvarjalni Evropi. Zgodba o uspehu!
* Pregled rezultatov Ustvarjalna Evropa 2014–2020.
* Video serija »Uspešno … ustvarjalno. Praznujmo skupaj!«
* Video izjava predstavnikov Evropske komisije o uspehih Slovenije in prihodnjem programu EU za kulturo in film:
**Barbara Gessler, vodja enote Ustvarjalna Evropa Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo
**Martin Dawson, namestnik vodje enote Ustvarjalna Evropa MEDIA, Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo.

Spremljajte nas!
#Motovila #CEDSlovenia #UstvarjalnaEvropa