Jamstvena shema za kulturni in ustvarjalne sektorje

Evropska komisija je v okviru programa Ustvarjalna Evropa namenila 121 milijonov evrov finančnemu mehanizmu za zagotavljanje jamstev posojilnim in kreditnim ustanovam, t. i. finančnim posrednikom, ki dajejo posojila ali jamstva za pobude iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev (KUS).

Jamstvena shema deluje kot samostojni instrument in se vzpostavi ter upravlja v skladu s finančnimi uredbami Evropske komisije. Cilj dolžniškega instrumenta EU oz. jamstvene sheme za mala in srednja podjetja (MSP) v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih, s katerim bo upravljal Evropski investicijski sklad (EIS), je:
– olajšati dostop do financ MSP ter organizacijam v evropskih KUS;
– v ta namen izboljšati sposobnost finančnih institucij za ocenjevanje projektov v KUS, vključno s tehnično pomočjo in ukrepi za povezovanje v mreže.

Do konca leta 2020 je bilo podpisanih že 15 sporazumov o jamstveni shemi (CCS Guarantee Facility), tj. v Španiji, Romuniji, Franciji, Belgiji, Češki, Italiji, Poljski, Danski, Portugalski, Švedski, Estoniji, Finski, Latviji in Litvi.

How does the Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility work? Vir: Factsheet CCS GF, EIF.

Kdo je upravičen do jamstvene sheme za KUS?

Do sredstev so upravičena mala in srednja podjetja v KUS (in ne posamezniki), ki imajo sedež in delujejo v KUS v katerikoli državi članici programa Ustvarjalna Evropa, ne glede na pravno obliko (mikropodjetja, samozaposleni, itd.). Instrument zagotavlja jamstva ustreznim finančnim posrednikom iz vseh držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa.

Kako do jamstvene sheme za KUS?

Evropski investicijski sklad je 18. julija 2016 objavil odprt razpis za prijavo interesa namenjen finančnim posrednikom, prek katerih bo nato predstavnikom in organizacijam KUS omogočen dostop do posojil in jamstev.
Šele ko bo EIS izbral finančne posrednike, bodo MSP iz KUS lahko dostopale do posojil in jamstev.

Dodatne informacije na spletu EIS.
Dodatne informacije: Evropska komisija, FAQs.

V branje priporočamo:
Novi ukrepi jamstvene sheme za kulturni in ustvarjalni sektor
Garancijska shema za KUS: razpis za finančne posrednike
Bančna posojila za KUS tudi v Romuniji
Bančna posojila za KUS najprej v Španiji in Franciji